Dec 232008
 

Per tercer any APC ha duut a terme la campanya «Take Back the Tech»  per recuperar les TIC per acabar amb la violència ver les dones.

http://www.takebackthetech.net/frontpage

—————

Por tercer año la APC ha llevado a cabo la campaña «Take Back the Tech» para recuperar las TIC para acabar con la violencia contra las mujeres.

http://www.takebackthetech.net/frontpage

 Publicado por a las 3:18 pm