dic 192008
 

Els materials que us oferim a continuació són una proposta per treballar el tema de la democràcia participativa, més enllà dels processos electorals que tenen lloc cada 4 anys, i que per a molts de nosaltres finalitzen en el moment que dipositem la papereta a l’urna.

Es tracta de reflexionar sobre el sistema democràtic i les diferents formes de participar en la presa de decisions de tot allò que afecta la nostra vida quotidiana.

Aquesta proposta està pensada per treballar a nivell de secundària obligatòria i batxillerat, així com també en altres nivells de formació d’adults i sensibilització.

http://www.edualter.org/material/actualitat/democracia/index.htm

 Publicado por a las 4:55
oct 202008
 

Nous materials didàctics sobre desenvolupament, vulnerabilitat mediambiental i desastres a Edualter:

_*Fenòmens naturals, desastres socials*_. Ernest Cañada.

Amb aquest recurs volem contribuir a oferir una imatge més integral de les causes dels impactes socials i ambientals dels fenòmens naturals i de les mateixes accions de prevenció que s’estan duent a terme a diferents països del Sud.

*Destinataris: *

Estudiants de secundària i batxillerat, adults.

*Objectius: *
* Aprendre a llegir críticament la informació que aporten els mitjans de comunicació entorn dels desastres i les situacions d’emergència post-desastre.
* Analitzar els impactes socials i ambientals que poden tenir determinats fenòmens naturals depenent del context on es produeixen.
* Entendre al relació entre vulnerabilitat sòcio-ambiental, pobresa i desastres.
* Aproximar-se a les diferents estratègies de prevenció de desastres que s’estan duent a terme a diferents països del Sud.

Podeu consultar el material a l’adreça:
http://www.edualter.org/material/desastresnat/index.htm

 Publicado por a las 5:16
ago 202008
 

CINESCOLA

CinEscola.info ofereix materials didàctics per aprendre cinema i aprendre amb el cinema a l’aula, uns materials que entenem poden ser interessants a l’aula per aprendre i gaudir del cinema.

Formar espectadors és una de les tasques que semblen, a priori, fonamentals per part de l’escola, però el dia a dia ens demostra que aquestes activitats queden en segon terme massa sovint, ofegades per posicions i programacions massa conservadores i amb poca visió, no ja del futur, sinó de l’entorn que ens envolta.

http://www.cinescola.info/

 Publicado por a las 5:15
jul 202008
 

EdPAC – Educació per a l’Acció Crítica www.edpac.org

Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC) és una associació sense ànim de lucre fundada el gener de 2003 per persones vinculades a la intervenció social des de diferents àmbits.

El treball dels seus membres no és remunerat. La totalitat dels ingressos es destina a les seves activitats.

A partir d’un nucli inicial que neix a la província de Barcelona, actualment hi col·laboren també persones d’Euskal Herria i Galícia. EdPAC planteja un treball d’acció participativa en xarxa. Així, es tracta d’una iniciativa dins de l’anomenada «una altra globalització».

La seva intervenció conjuga l’acció local (cara a cara) i la comunitària.

 Publicado por a las 5:13
jul 202008
 

Gènere i Polítiques de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Assumpció Guasch – Espai de dones de Pangea
www.pangea.org/dona/
dona@pangea.org

Les Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) són molt més que unes eines meravelloses per fer xarxa o per fer campanyes. Internet dona unes oportunitats per el diàleg, el debat, la participació i l’acció que no ens donen altres medis. Cal defensar i promoure Internet com un mitjà de comunicació global accessible i segur per tota la societat. Les dones han de ser presents en els processos que governen les maneres en que la informació es distribuirà i utilitzarà.

L’espai de Dones de Pangea és un espai telemàtic obert, concebut a la manera d’un servei per la comunitat d’internautes. L’Espai col·labora amb APC WNSP-Europe i comparteix els seus objectius, i estratègies d’actuació.

La web de l’Espai de Dones de Pangea és un centre d’informació i de recursos per Internet sobre les experiències i el coneixement de les dones. L’objectiu general de la web és promoure entre els grups de dones l’accés i l’ús estratègic de les TIC i el coneixement sobre les polítiques de les TIC que poden afectar-les, així com difondre les informacions, activitats de solidaritat i recursos que els hi poden ser útils.

El programa de suport a les xarxes de dones d’APC

Aquest programa va néixer oficialment l’any 1993 en el si d’APC (Associació per el Progrés de les Comunicacions), com un programa puntual, que van desenvolupar les dones que treballaven a l’APC, per facilitar a les participants la comunicació durant la preparació i la Cimera de la Quarta Conferència Mundial de les Nacions Unides a Pequín (1995). Aquest projecte no es va tancar al finalitzar la Conferència i es va continuar treballant fins convertir-se en una de les línies prioritàries d’acció de l’APC.

D’aquest treball va néixer una xarxa internacional “APC Women’s Networking Support Programme” (Programa de suport a les xarxes de dones d’APC – PARM APC), present a més de 35 països, per promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones a través de la promoció de les polítiques de gènere i TIC a tots els nivells i l’ús estratègic de les eines TIC per part dels moviments de dones per enfortir el treball en xarxa. S’ha vist que les TIC són eines poderoses que poden contribuir a aquest canvi i a millorar la situació de les dones arreu del món.

Les activitats desenvolupades per aquest programa han estat diverses, totes elles giren al voltant d’unes àrees principals: les polítiques de las TIC i gènere, la investigació, l’avaluació i la construcció de metodologies; també genera materials i capacitats d’ús estratègic de les TIC, facilita informació i dona suport a moltes xarxes de dones de tot el món.

Les TIC amb perspectiva de gènere

L’anàlisi de gènere ajuda a comprendre els canvis relacionats amb les intervencions TIC i com afecten a la vida de les dones, a identificar la comprensió de les problemàtiques que es donen i que afavoreixen la existència del que s’ha anomenat la bretxa o divisòria digital per gènere.

Una part del nostre treball s’orienta a afavorir l’apoderament de les dones per mitjà de la participació en projectes on s’utilitzen les TIC a partir d’un enfocament transversal que ens porta a treballar amb àrees molt diverses com, per exemple, en activitats relacionades amb el Mètode d’Avaluació de Gènere per Projectes TIC (GEM) i la capacitació d’avaluadores per treballar amb aquesta metodologia.

El GEM que és fruit d’un dels projectes desenvolupats globalment per APC WNSP no és tan sols una eina d’avaluació. També es pot utilitzar per assegurar que la perspectiva de gènere s’incorpori en els projectes tecnològics des de la fase de planificació i durant el seu desenvolupament.

La violència masclista i l’ús de la tecnologia

En l’àmbit de la tecnologia es presenten nous reptes i oportunitats per a les dones que lluiten contra la violència masclista. S’ha constatat que la tecnologia no és neutra i que l’entorn tecnològic, mediàtic, d’informació, de comunicació i de relació de la societat de la Informació té un impacte notable en els comportaments de les persones.

Entre aquestes accions, ja és evident que les TIC també afavoreixen noves formes de violència envers les dones o amplien les possibilitats de les ja existents. La seva utilització en aquesta àrea s’està expandint ràpidament per l’explotació sexual, la pornografia, el tràfic de dones i menors, fins i tot en la violència domèstica, etc., degut a diverses causes. Algunes d’elles són l’accés cada cop més generalitzat a Internet, la possibilitat d’anonimat dels usuaris i que els serveis que es poden adquirir no són molt cars o, fins i tot, gratuïts. Per altra banda la venda d’aquests materials i serveis és molt lucrativa i no requereix necessàriament una gran inversió.

Polítiques de les TIC amb perspectiva de gènere

En el desenvolupament i planificació de polítiques i programes tecnològics, l’anàlisi de gènere aporta una comprensió més profunda que és decisiu si es desitja usar les TIC per al desenvolupament social i la igualtat de gènere.

Per això l’Espai de Dones de Pangea va fer aportacions a la proposta per l’Estatut i al Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 (consultables a l’apartat de «Polítiques de les TIC» de la web de l’Espai de Dones) i col·laborem amb el portal GenderIT. Aquest portal creat per l’APC WNSP, es tracta d’una eina pràctica per les i els responsables de la formulació de polítiques i pels moviments de dones on es detallen els temes d’interès i les seves conseqüències i es vincula el context local i el global, desmitificant el llenguatge tècnic de les polítiques de les TIC.

Us convidem a visitar o a fer aportacions als apartats informatius de la web de l’Espai de Dones de Pangea, al de Campanyes i a Noticies i també a utilitzar el nou Centre de Recursos: Formació TICs, Formació en estratègies i Formació en Polítiques de les TIC.

També us oferim l’agenda de l’Espai per promoure les activitats de dones o fetes per dones en les vostres entitats o altres informacions que considereu que poden ser d’interés segons els àmbits considerats per l’Espai.

Esperem que aquest espai de Pangea serveixi per motivar a més dones a integrar-se en els processos de les TIC a tot el món i a mantenir-se informades sobre les qüestions més rellevants en aquest àmbit.

Espai de Dones de Pangea: www.pangea.org/dona/

APC WNSP: www.apcwomen.org/eng_index.shtml

PARM APC: www.apcwomen.org/parm/index.html

GenderIT: www.genderit.org/esp/

“Mètode d’Avaluació de Gènere per Projectes TIC “ (GEM): www.apcwomen.org/gem/home.htm

“Guía del PARM APC para implementar políticas de TIC con perspectiva de género”: www.apcwomen.org/parm/politicas/recursos/policyguide_esp.html

 Publicado por a las 5:12
jun 202008
 

Fundació Integramenet

http://www.fundaciointegramenet.org

Presentació

La presència a Sta. Coloma de Gramenet de nombroses persones procedents de diversos països, ens ha portat a reflexionar sobre aquest moviment migratori d’abast mundial i, com a conseqüència, a comprometre’ns en una acció que valori i integri la nostra realitat multicultural.

Com a fruit d’aquesta reflexió i compromís neix, el 21 d’octubre de 2002, la Fundació Integramenet, el nom de la qual prové de la fusió de dues paraules:

– «Integració» (Cohesió en la diversitat)
– «Gramenet» (Nom del lloc on neix la Fundació i significat de la paraula: “Prat compost per herbes diverses que garanteixen l’equilibri biològic”).

Així, doncs, en la diversitat hi ha la riquesa.

 Publicado por a las 5:11
jun 202008
 

Fundació Privada Els Tres Turons

http://www.els3turons.org/

“Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre que es va crear l’any 1985 al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona.

La missió principal de la Fundació és la promoció i suport a la salut mental comunitària. Aquesta pràctica es realitza en les seves diferents vessants: preventives de lluita contra l’exclusió social, assistencials, rehabilitadores, formatives i d’integració social i laboral en l’entorn comunitari. És inherent a la missió realitzar la tasca de forma participativa, comunitària i no discriminatòria. Potenciant la solidaritat i la capacitat crítica i fomentant el desenvolupament efectiu dels drets de ciutadania de les persones amb malaltia mental.”

 Publicado por a las 5:10