jun 202008
 

Inauguració de la nova web de Justícia i Pau

Després d’uns mesos de treball, i gràcies al suport de Pangea, hem inaugurat la nova web de Justícia i Pau. http://www.justiciaipau.org/

L’antiga web, després de cinc anys, havia envellit i no era ja apta per les noves necessitats de comunicació. Amb aquesta nova pàgina hem volgut crear un instrument molt més àgil i dinàmic, amb actualització contínua, on trobareu no solament tota la informació sobre les nostres activitats, campanyes, publicacions, comunicats, etc. sinó també notícies i informes d’actualitat relacionats amb els nostres objectius: la defensa dels drets humans, la difusió de la cultura de pau, la promoció del desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Si teniu qualsevol suggeriment sobre com podem millorar-la i qualsevol altre comentari us preguem que ens el feu arribar a premsa@justiciaipau.org

 Publicado por a las 5:08
may 202008
 

COMUNICANT

Una mica cansades de tanta incoherència envers el fet mediàtic a la nostra societat, tant per part de governs com de moviments, les persones que configurem el col·lectiu Comunicant vam voler aportar el nostre gra de sorra a l’inevitable enfrontament que en el camp de la comunicació tard o d’hora es plantejarà entre qui pensa -i en general vol que es pensi- que en les nostres societats occidentals i democràtiques les coses ja estan bé com estan, i qui creu que en aquest terreny més que en cap d’altres s’estan generant, i a una gran velocitat, els embrions d’un nou absolutisme.

Creiem, per la nostra experiència quotidiana, que una gran part de la nostra societat té, amb el sistema d’informació de masses, la mateixa relació que amb el sistema de democràcia representativa (la que redueix la participació de la ciutadania o del poble –diguem-ne com volguem– a esporàdiques litúrgies electorals on en general pots escollir entre un ventall de versions de la mateixa sopa): de resignació.

Una resignació, al nostre entendre, afavorida per la ignorància funcional (promoguda pel mateix sistema d’informació i els mateixos polítics que s’omplen la boca i ens omplen el cap amb tanta xerrameca sobre la societat de la informació, la globalització del coneixement…) del que realment està passant així com de les possibilitats de modificar aquesta situació.

Molts de nosaltres hem participat activament en els moviments socials dels darrers anys i hem pogut comprovar una vegada i una altra la força manipuladora, criminalitzadora i anihiladora de la dissidència que tenen i exerceixen els mitjans aquí, a casa nostra. I també hem comprovat la insuficiència de les respostes i de les estratègies de les organitzacions i moviments socials per modificar aquesta realitat. Hem pensat, doncs, que per ajudar a destapar les vergonyes de l’aparell mediàtic i dels seus vincles orgànics amb el poder ideològic i econòmic, així com per elaborar col·lectivament propostes político-comunicatives d’intervenció podia ser útil una eina com aquesta.

Una simple web on procurarem recollir fets, noticies, opinions, experiències, textos rastrejats entre diverses fonts de contrainformació o convencionals o elaborats per col·laboradors/es. Amb espais de denuncia de les múltiples i variades violacions de nous i vells drets (tant de llibertat d’expressió com d’accés d’individus i col·lectius als espais comunicatius comuns), anàlisis, recopilacions de textos normatius, propostes d’acció.

Aquesta pàgina s’anirà enriquint i trasformant amb les aportacions de tothom que cregui necessari o oportú començar a aixecar la nostra veu des de la societat civil per reclamar que ens tornin els espais de comunicació que ens van ser expropiats per governs i mercat.

contacta_comunicant@pangea.org

www.comunicant.info

 Publicado por a las 5:14
feb 202008
 

Punt de Referència

Les associacions complim un rol imprescindible en la societat, complementari al de les institucions públiques i al de les entitats i empreses privades. De les múltiples responsabilitats que assumim en destaquen la dinamització del teixit social, la protecció del medi ambient o el suport a les persones que viuen situacions d’exclusió o de risc social. Punt de Referència es troba entre aquestes darreres.

Us proposem conèixer millor la nostra tasca i us convidem a acompanyar-nos en el nostre repte d’ajudar a construir una societat més justa i equilibrada que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom.

www.puntdereferencia.org

 Publicado por a las 5:07
feb 202008
 

Icones, Cooperació cultural per la transformació social
http://www.icones.pangea.org/Més enllà de l’individu, del desenvolupament material, i de la raó, proposem la persona, l’aprofundiment espiritual, i el cor per aprehendre la Realitat.

Més enllà de la democràcia liberal, del domini sobre la natura, i de la tecnociència, proposem la participació social directa, l’harmonia amb la Mare Terra, i la consciència, poder crèixer conjuntament.

Més enllà de la homogeneització cultural, la marginació social, i la degradació medioambiental proposem la diversitat cultural, la igualtat social, i la conservació de la natura per poder viure en pau.

Més enllà del futur utòpic proposem el present transcendent.

 Publicado por a las 5:07
feb 202008
 

Fundació per la Pau

www.fundacioperlapau.org

La Fundació per la Pau és una ONG creada el 1983 que té per finalitat la instauració progressiva d’una Cultura de Pau. La Fundació, fruit de la col·laboració de molts ciutadans i ciutadanes, treballa per afavorir el creixement d’una consciència cívica, lúcida i ben informada que pressioni democràticament a favor de la pau.

La Fundació per la Pau està activament vinculada al moviment per la pau mundial: és membre de l’International Peace Bureau (IPB) i promotor de la Crida per la Pau de la Haia (HAP). A Catalunya, és membre fundador del Centre Unesco de Catalunya i de la Federació Catalana d’ONG per la Pau.

 Publicado por a las 5:05
feb 202008
 

Edualter: Materials didàctics sobre Sobirania Alimentària

(534 palabras totales en este texto)
(2359 lecturas) Versión imprimible

Hem incorporat a Edualter un nou material sobre Sobirania Alimentària:
http://www.edualter.org/material/sobirania/indexcat.htm

Aquesta unitat didàctica pretén ajudar a aclarir idees respecte al que està passant amb l’agricultura i l’alimentació en l’actualitat, des d’una perspectiva concreta: el model de la Sobirania Alimentària. Aquests materials estan dirigits a un públic interessat i que pot compartir o simpatitzar amb la idea general de la proposta, però que potser no ha tingut l’oportunitat d’informar-se i sistematitzar una sèrie de continguts bàsics (Membres d’organitzacions socials de base comunitària -grups de solidaritat, de consumidors, ecologistes, ONG, col·lectius d’estudiants, etc.)

Metodològicament s’han remarcat dos aspectes:

* La comprensió de la proposta global de la Sobirania Alimentària a partir de l’anàlisi de casos i situacions concretes que permetin la sistematització d’una sèrie d’arguments i informacions que poden semblar dispersos.

* La controvèrsia com a estratègia d’aprenentatge. Moltes de les activitats proposades busquen generar debat, reflexió des de lo col·lectiu, contrast d’idees i arguments amb la finalitat de generar un coneixement concret que ajudi en l’acció social.

Per això les propostes d’activitat son variades: video-fòrums a partir de documentals; anàlisi de debats en curs entre diferents actors; reflexió sobre situacions concretes, etc. Tot això ha de servir per a que els participants posteriorment complementin els continguts tractats amb altres lectures (s’inclouen alguns documents de referència).

Hemos incorporado en Edualter un nuevo material sobre Soberanía Alimentaria, elaborado por Ernest Cañada:
http://www.edualter.org/material/sobirania/index.htm

La presente unidad didáctica pretende ayudar a aclarar ideas sobre lo que está ocurriendo con la agricultura y la alimentación en nuestros días, desde una perspectiva concreta: el modelo de la Soberanía Alimentaria. Estos materiales están dirigidos a un público interesado y que puede compartir o simpatizar con el enfoque general de la propuesta, pero que tal vez no ha tenido la oportunidad de informarse y sistematizar una serie de contenidos básicos (Miembros de organizaciones sociales de base comunitaria -grupos de solidaridad, de consumidores, ecologistas, ONG, colectivos de estudiantes, etc.)

Metodológicamente se ha puesto el acento en dos aspectos:

* La comprensión de la propuesta global de la Soberanía Alimentaria a partir del análisis de casos y situaciones concretas que permitan la sistematización de una serie de argumentos e informaciones que pueden parecer dispersos.

* La controversia como estrategia de aprendizaje. Muchas de las actividades propuestas buscan generar debate, reflexión desde lo colectivo, contraste de ideas y argumentos con el fin de generar un conocimiento concreto que ayude en la acción social.

Para ello las propuestas de actividad son variadas: videoforos a partir de documentales; análisis de debates en curso entre distintos actores; reflexión sobre situaciones concretas, etc. Todo ello debe servir para que los participantes posteriormente complementen los contenidos abordados con otras lecturas (se incluyen algunos documentos de referencia).

 Publicado por a las 5:04
feb 202008
 

Alianza para la infancia

La Alianza para la Infancia es una asociación creada el 1999 por un grupo de profesionales de la educación y de la salud, de investigadores de la infancia y por otras personas, procedentes de diferentes puntos de la geografía mundial, reunidos al Sunbridge College (E.U.A.) con la intención de tratar de una manera firme y seria las inquietudes y temas claves que afecten las vidas de los niños y niñas de todo el mundo.

http://alianzainfancia.pangea.org

 Publicado por a las 5:03