Aug 112009
 

Us avisem que dimecres dia 12/08/09 a les 00:00 es faran unes operacions de manteniment en el servidor de correu. La durada prevista de la intervenció és de 3 hores. Durant aquest temps no es podrà accedir al correu per llegir-lo ni es podran enviar missatges. Els missatges de correu que arribin durant aquest periode seran emmagatzemats a les bústies per a que els pogueu consultar amb posterioritat.

Preguem disculpeu les molesties, estem treballant per millorar el servei.

Salutacions,
L’Equip de Pangea

——
Os avisamos que el miercoles día 12/08/09 a las 00:00 se haran unas operaciones de mantenimiento en el servidor de correo. La duración prevista de la intervención es de 3 horas. Durante este tiempo no se podrá acceder al correo para leerlo ni se podrán enviar mensajes. Los mensajes de correo que lleguen durante este periodo seran almacenados en los búzones para que los podáis consultar posteriormente.

Rogamos disculpéis las molestias, estamos trabajando para mejorar el servicio.

Saludos,
El Equipo de Pangea

 Posted by at 12:29 pm