Mar 042009
 

Hola!

Us escrivim per informar-vos que hem incorporat a Edualter una nova proposta
didàctica sobre *Immigració i Escola*, elaborada per Ouafae Dabbou, Josep
Guardiola i Vicent Pallarès, de l’Equip de Recerca sobre Diversitat i Inclusió
en Societats Complexes de la UAB, i coordinada per Miquel Àngel Essomba i Edgar
Iglesias. Està disponible a l’adreça:
http://www.edualter.org/material/actualitat/immigracioiescola/index.htm

Aquest material forma part de la sèrie de carpetes “Entendre l’Actualitat”,
d’anàlisi de l’actualitat informativa des d’una perspectiva crítica.

En la carpeta hi trobareu 3 blocs d’activitats: un amb activitats comunes
d’anàlisi dels mitjans de comunicació, un amb activitats per treballar des de 6è
fins a 2on d’ESO, i un amb activitats per treballar de 3er d’ESO a 2on de
Batxillerat.

Esperem que us resultin útils!

L’equip d’Edualter

Hola!

Os escribimos para informaros que hemos incorporado en Edualter una nueva
propuesta didáctica sobre *Inmigración y Escuela*, elaborada por Ouafae Dabbou,
Josep Guardiola y Vicent Pallarés, del Equip de Recerca sobre Diversitat i
Inclusió en Societats Complexes de la UAB, y coordinada por Miquel Àngel Essomba
y Edgar Iglesias. Está disponible en la dirección:
http://www.edualter.org/material/actualitat/immigracioiescola/index.htm, en
catalán. En breve estará traducida al castellano.

Este material forma parte de la serie de carpetas “Entender la Actualidad”, de
análisis de la actualidad informativa desde una perspectiva crítica.

En la carpeta encontrareis 3 bloques de actividades: uno con actividades comunes
de análisis de los medios de comunicación, uno con actividades para trabajar
desde 6º hasta 2º de ESO, y uno con actividades para trabajar desde 3º de ESO a
2º de Bachillerato.

Esperamos que os resulten útiles!

El equipo de Edualter

 Posted by at 2:02 pm
Mar 042009
 
Us escrivim per comunicar-vos que hem editat una nova carpeta d’actualitat sobre 
el Conflicte Palestí – Israelià, adreçada a ESO i Batxillerat.
Hi trobareu diverses propostes d’activitats enfocades a donar a conèixer la 
realitat quotidiana de les persones que viuen aquesta situació de conflicte, amb 
la intenció de facilitar una major proximitat i empatia de l’alumnat respecte al 
tema.

Podeu consultar el material a l’adreça: 
http://www.edualter.org/material/actualitat/palestina/index.htm

Esperem que us sigui útil!

L’equip d’Edualter

Hola,

Os escribimos para comunicaros que hemos editado una nueva carpeta de actualidad 
sobre el Conflicto Palestino – Israelí, dirigida a ESO y Bachillerato.
Encontraréis diversas propuestas de actividades enfocadas a dar a conocer la 
realidad cotidiana de las personas que viven esta situación de conflicto, con la 
intención de facilitar una mayor proximidad y empatía del alumnado respecto al 
tema.

Podéis consultar el material en la dirección: 
http://www.edualter.org/material/actualitat/palestina/index.htm
De momento está disponible únicamente en catalán, pero estamos trabajando en la 
traducción al castellano.

Esperamos que os sea útil!

El equipo de Edualter
 Posted by at 1:57 pm