ag. 202008
 

CINESCOLA

CinEscola.info ofereix materials didàctics per aprendre cinema i aprendre amb el cinema a l’aula, uns materials que entenem poden ser interessants a l’aula per aprendre i gaudir del cinema.

Formar espectadors és una de les tasques que semblen, a priori, fonamentals per part de l’escola, però el dia a dia ens demostra que aquestes activitats queden en segon terme massa sovint, ofegades per posicions i programacions massa conservadores i amb poca visió, no ja del futur, sinó de l’entorn que ens envolta.

http://www.cinescola.info/

 Posted by at 5:15 pm