des. 232009
 

Us comuniquem que des d’aquesta setmana teniu disponible a l’àrea d’usuaris de Pangea un nou Panell de control <https://segur.pangea.org/panel/> que us permetrà:

. canviar la contrasenya
. crear els vostres alies de correu
. activar/desactivar el vostre missatge d’absència/resposta automàtica
. veure la vostra quota web
. veure el vostre consum de cabal
. activar el vostre blog i wiki

Poc a poc anirem afegint més funcionalitats a aquest panell per a que us pugueu gestionar còmodament més serveis.

Esperem que us sigui d’utilitat.

Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes i Bon Any Nou !!
Salutacions,
L’Equip de Pangea

Hola a todos/as,

Os  comunicamos que desde esta semana tenéis disponible en el área de usuarios un nuevo Panel de control <https://segur.pangea.org/panel/> que os permitirá:

. cambiar de contraseña
. crear vuestros alias de correo
. activar/desactivar vuestro mensaje de ausencia/respuesta automática
. ver vuestra cuota web
. ver vuestro consumo de caudal
. activar vuestro blog y wiki

Poco a poco iremos añadiendo nuevas funcionalidades a este panel para que os podáis gestionar comodamente más servicios.

Esperamos que os sea de utilidad.

Aprovechamos para desearos Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo !!
Saludos,
El Equipo de Pangea

 Posted by at 2:32 pm
des. 222009
 

Els propers dies 24 i 31 de desembre de 2009 i 4 i 5 de gener de 2010, i el dijous 7 de gener en l’horari de tarda, el local de Pangea romandrà tancat amb motiu de les Festes Nadalenques.


Us desitgem  Bones Festes a tots i totes !!

L’Equip de Pangea

Los próximos días 24 y 31 de diciembre de 2009 y 4 y 5 de enero de 2010, y el jueves 7 de enero en el horario de tarde, el local de Pangea estará cerrado con motivo de las Fiestas Navideñas.


Os deseamos todos y todas Felices Fiestas !

El Equipo de Pangea

 Posted by at 1:10 pm
des. 222009
 

Crònica 10: «Planeta terra, tenim un problema: sense rumb i enfonsant-nos. Repetim…»

Copenhaguen, 19 de desembre de 2009

Després de sentir en Wen Jiabao i Barack Obama, i tenint en compte els agònics intents fora de temps per salvar la cara davant el món, Copenhaguen passarà a la història com el punt de no retorn de la credibilitat del sistema mundial que hem conegut després de la Segona Guerra Mundial i el final de la Guerra Freda. El caràcter patrioter i irresponsable que els màxims dirigents dels països que generen més del 40% dels gasos letals per al clima comú suposa un fracàs colossal i confirma que ens trobem en el pitjor escenari possible. En el discurs probablement més gris pronunciat per Obama en tot el seu mandat, es va limitar a demanar col.laboració als altres pobles i es va comprometre, si hi ha sort al Senat, a reduir un 3% les emissions dels el 2020 respecte 1990. Jiabao es va mantenir ferm en la seva negativa a qualsevol reducció vinculant encara que la Xina ja sigui el primer país contaminant del Planeta. I això que, just abans, el president Lula els havia exhortat a sortir de Copenhaguen amb un acord real, a l’alçada de les necessitats de la Humanitat més vulnerable i pobre de l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. No donen per a més.

Un òrgan tan proper al cor del sistema mundial neoliberal que ha creat el problema, el Financial Times, assenyalava ahir que Copenhaguen, lluny de suposar la posada de llarg d’un món multipolar, anuncia el “nou caos”. Sense objectius vinculants de reducció de gasos contaminants, amb un horitzó d’inversió al Sud equivalent al 3% de l’actual ajud oficial al desenvolupament per a 2010-2012, i que amb prou feines arribaria a doblar l’AOD d’avui el 2020, i sense haver adoptat cap mecanisme real per reduir l’impacte dels dos grans oblidats del Tractat de Kyoto (la desforestació i el transport internacional, que estan en l’origen d’un terç de les emissions), el missatge de l’”acord Copenhaguen” és clar: la festa s’ha acabat, ningú està al comandament, que cadascú es cerqui la vida com pugui. És més, es salten la cita prevista a Mèxic de finals de 2010 i l’aplacen set anys, per al 2016. Realment desolador per als 6.800 milions d’éssers humans que vivim avui i una angoixant herència per als 2000 milions més que naixeran en els propers 40 anys. Aquesta falta de coratge polític i de talla com a estadistes es dóna mentre s’ha aconseguit una amplíssima majoria de països a Nacions Unides (112 de 192) perquè hi hagi un tractat vinculant que permeti un augment màxim de les temperatures d’un 1°5C i un decreixement de les emissions fins a les 350 parts de CO2 per milió considerades el llindar de seguretat climàtica per a la Humanitat. És clar que, entre els 112 estats no hi figura ni els EE.UU, ni Xina, ni cap país de la UE, així com tampoc Japó ni Austràlia. La foto dels absents diu molt de perquè Copenhaguen ha fracassat.

Cap a on podem mirar? Podem aprendre res positiu de la Cimera? El poeta Hölderlin va escriure que “on hi ha perill/creix també l’esperança”. Davant el desgavell i la frivolitat dels VIP, és temps de tornar la mirada a les propostes sorgides al KlimaForum, l’anomenada cimera popular per al clima. Amb energies netes i renovades pels 100.000 manifestants que van desfilar dissabte exigint justícia climàtica, la declaració final, subscrita ja per prop de 400 organitzacions de tot el Planeta, orienta sobre com podem prendre la iniciativa i reclamar poder democràtic mundial davant uns dirigents ineptes per cuidar l’aire que respirem. Les seves solucions a la catàstrofe climàtica passen per garantir una transició cap a una societat post-petroli basada en una aposta massiva per fonts verdes d’energia i l’equitat entre el Nord i el Sud. Les seves idees són, realment, suggerents. Hauríem de començar plantejar-nos abandonar completament les energies fòssils en 30 anys, retallant un 40% de les emissions letals abans de 2020. El Nord hauria de compensar immediatament al Sud pel deute climàtic acumulat per ajudar-lo a superar la seva extrema vulnerabilitat a la inestabilitat climàtica. Cal enterrar el trànsit de contaminació via “mercats del carboni” i donar pas a un acord vinculant, real i just de compliment obligat pels estats i grans corporacions transnacionals. I, finalment, hem de cultivar una relació sostenible amb la resta de la Natura, especialment en tot allò que té a veure amb la producció i transport d’aliments, energia, ús del sòl i disponibilitat d’aigua. KlimaForum compte amb una avantatge crucial sobre Ximèrica, la UE i la resta de Grans Dinosaures: són realistes i saben que no tenim un Planeta B. Comença una carrera contra el temps i la millor alternativa altre cop és tornar-se ciutadans actius, cercar i compartir allò que ens uneix com a éssers humans per damunt de les barreres nacionals i, sobretot, desobedients amb un poder cec a la catàstrofe en marxa. Serà la gran tasca d’aquesta generació, la nostra: canviar el sistema per preservar la vida humana sobre la Terra.


www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 10: «Planeta tierra, tenemos un problema: sin rumbo y hundiéndonos. Repetimos…»

Copenhague, 19 de diciembre del 2009
Después de oír a Wen Jiabao y Barack Obama y contemplar los agónicos intentos fuera de tiempo por salvar la cara ante el mundo, Copenhague pasará a la historia como el punto de no retorno de la credibilidad del sistema mundial que hemos conocido tras la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría. El carácter patriotero e irresponsable que los máximos dirigentes de los países que generan más del 40% de los gases letales para el clima común supone un fiasco colosal y confirma que nos encontramos en el peor escenario posible. En el discurso probablemente más gris pronunciado por Obama en todo su mandato, se limitó a pedir colaboración a los demás pueblos y se comprometió, si hay suerte en el Senado, a reducir un 3% las emisiones de los EE.UU el 2020 respecto 1990. Jiabao se mantuvo férreo en su negativa a cualquier reducción vinculante aunque China ya sea el primer país contaminante del Planeta. Y eso que, justo antes, el presidente Lula les había exhortado a salir de Copenhague con un acuerdo real, a la altura de las necesidades de la Humanidad más vulnerable y pobre en África, América Latina y Asia. No dan para más.

Un órgano tan cercano al corazón del sistema mundial neoliberal que ha creado el problema, el Financial Times, señalaba ayer que Copenhague, lejos de suponer la puesta de largo en un mundo multipolar, anuncia el “nuevo caos”. Sin objetivos vinculantes de reducción de gases contaminantes, con un horizonte de inversión en el Sur equivalente al 3% de la actual ayuda oficial al desarrollo para 2010-2012 y que apenas llegaría a doblar la AOD de hoy en 2020, y sin haber adoptado ningún mecanismo real para reducir el impacto de los dos grandes olvidados del Tratado de Kioto (la deforestación y el transporte internacional, que están en el origen de un tercio de las emisiones), el mensaje del “acuerdo Copenhague” es claro: la fiesta ha terminado, nadie está al mando, que cada uno se busque la vida como pueda. Es más, se saltan la cita prevista en México de finales de 2010 y la aplazan siete años, para 2016. Realmente desolador para los 6.800 millones de seres humanos que vivimos hoy y una angustiosa herencia para los 2.000 millones más que nacerán en los próximos 40 años. Esta falta de coraje político y de talla como estadistas se da mientras se ha conseguido una amplísima mayoría de países en Naciones Unidas (112 de 192) para que haya un tratado vinculante que permita un aumento máximo de las temperaturas de 1°5C y un decrecimiento de las emisiones hasta las 350 partes de CO2 por millón consideradas el umbral de seguridad climática para la Humanidad. Claro que, entre los 112 estados no figura ni los EE.UU, ni China, ni ninguno de la UE, así como tampoco Japón ni Australia. La foto de los ausentes dice mucho de por qué Copenhague ha fracasado.

¿Dónde podemos mirar? ¿Podemos aprender algo positivo de la Cumbre? El poeta Hölderlin escribió que “donde hay peligro /crece también la esperanza”. Ante el desbarajuste y la frivolidad de los VIP, es tiempo de volver la mirada a las propuestas surgidas en el KlimaForum, la llamada cumbre popular por el clima. Con energías limpias y renovadas por los 100.000 manifestantes que desfilaron el sábado exigiendo justicia climática, la declaración final, suscrita ya por cerca de 400 organizaciones en todo el Planeta, orienta sobre cómo podemos tomar la iniciativa y reclamar poder democrático mundial ante unos dirigentes ineptos para cuidar el aire que respiramos. Sus soluciones a la catástrofe climática pasan por garantizar una transición hacia una sociedad pospetróleo basada en la apuesta masiva por fuentes verdes de energía y la equidad entre el Norte y el Sur. Sus ideas son, realmente, sugerentes. Deberíamos empezar plantearnos abandonar completamente las energías fósiles en 30 años, recortando un 40% de las emisiones letales antes de 2020. El Norte tendría que compensar inmediatamente al Sur por la deuda climática acumulada para ayudarle a superar su extrema vulnerabilidad a la inestabilidad climática. Hay que enterrar el tráfico de contaminación vía “mercados del carbono” y dar paso a un acuerdo vinculante, real y justo de obligado cumplimiento por los estados y grandes corporaciones transnacionales. Y, finalmente, debemos cultivar una relación sostenible con el resto de la Naturaleza, especialmente en lo que tiene que ver con la producción y transporte de alimentos, energía, el uso del suelo y la disponibilidad de agua. KlimaForum cuenta con una ventaja crucial sobre Chimérica, la UE y el resto de Grandes Dinosaurios: son realistas y saben que no tenemos un Planeta B. Empieza una carrera contra el tiempo y la mejor alternativa vuelve a ser volverse ciudadanos activos, buscar y compartir aquello que nos une como seres humanos por encima de las barreras nacionales y, sobre todo, desobedientes con un poder ciego a la catástrofe en marcha. Será la gran tarea de esta generación, la nuestra: cambiar el sistema para preservar la vida humana sobre la Tierra.


www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 11:35 am
des. 182009
 

APCNOTICIAS – 17 DE DICIEMBRE DE 2009 – AñO X – EDICIóN NúMERO 113
============================================================

Se acerca el final de 2009 y esta es la última edición de APCNoticias.
Estaremos de vuelta en la segunda mitad de enero; APC cierra su oficina virtual
del 23 de diciembre al 3 de enero. Les deseamos felices fiestas dondequiera que
estén.

Continua llegint »

 Posted by at 2:17 pm
des. 182009
 

Crònica 9: Hores americanes mentre el món conté l’alè

Copenhaguen, 18 de desembre de 2009

Ha arribat la neu a Copenhaguen per primer cop aquest hivern. Tal vegada sigui una metàfora de les gèlides perspectives d’acord que destil.la un Bella Center higienitzat, sense ONG i amb zones prohibides a la premsa. Hi ha qui comença a parlar de “Xinamèrica” i del G2 contra el G190, fent referència a l’eix de bloqueig que, en perfecta, disharmonia, condueixen els Estats Units i Xina, responsables del 40% de les emissions globals.

En realitat, hem viscut avui el “dia de les Amèriques” a Copenhaguen. Tot el món cerca signes d’esperança i, certament, la mirada està posada en els senyals que vénen del continent americà. Inevitablement, el primer fil ens porta a Obama. Malgrat la patètica posició que mantenen encara avui els Estats Units, prometent com a màxim una reducció del 3% de les seves emissions per a 2020 i donant el seu vist-i-plau a “participar” en un fons de, amb prou feines, 100 miliards de dòlars per al Sud al final de la dècada que ve, la reserva d’esperança lligada al nou hoste de la Casa Blanca segueix intacta. Té alguna cosa mística i George Monbiot, un dels grans en el moviment altermundista, li regala a The Guardian el discurs que tots voldríem escoltar demà. Comparant la tasca urgent a fer a la de l’economia de guerra que van haver d’improvisar els Estats Units el 1941, Monbiot suggereix que Obama digui: “No em faig il.lusions sobre l’oposició amb que xocaran aquestes propostes. Serà la batalla política de la meva vida. Però sé que val la pena. Si fracasso, les generacions futures no m’oblidaran mai, ni a mi ni a cap d’aquesta Cimera per haver estat incapaços de superar el repte més important de la nostra època. És la batalla que devem als nostres fills. És hora de fer no el que toca sinó el que cal”. Potser no tingui l’oportunitat de pronunciar-les perquè corren rumors que, si la cosa no dona un gir radical en poques hores, el president nord-americà preferirà no venir a Copenhaguen.

Però Amèrica és molt més que els Estats Units. Malgrat el baixíssim perfil a la Cimera d’una Centreamèrica i un Carib que seran la segona zona més vulnerable al canvi climàtic i a la desunió regional endèmica, val la pena fixar-se en dues propostes sud-americanes que pugen l’ànim. La primera és un experiment inèdit, a càrrec del govern de l’Equador. Es tracta de l’anomenat fideïcomís Yasuní.ITT. Gràcies a la iniciativa, l’enorme reserva de pous petrolífers d’aquest Parc Nacional romandrà sense explotar indefinidament. La retallada d’ingressos d’un Estat tan dependent de les seves vendes petroleres com l’Equador serà compensat per governs del Nord, empreses sensibles a la justícia climàtica, filantrops i donacions individuals. Guanya la biodiversitat, els pobles indígenes s’asseguren un futur i deixen d’emetre’s a l’atmosfera més de 400 tones de C02 a l’any. Recolzat pel moviment ecologista internacional i estats com l’alemany, és un magnífic exemple d’iniciativa del Sud a favor d’un aire respirable, renunciant tant als REDD com al trànsit de carboni que tant promovem des del Nord.

La segona suposa l’assumpció per part d’alguns governs sud-americans com Bolívia de la idea del “deute climàtic”. En un memorable discurs, el president Evo Morales va parlar d’“indústries irracionals”, del canvi climàtic causat per un estil de vida capitalista letal per a la necessitat del bon viure de la humanitat, i va proposar quatre línies de treball en el marc de Nacions Unides, absolutament prometedores: els “països amb industrialització irracional” han de pagar i acabar amb l’“esclavitud de la Mare Terra”; cal tornar al Sud l’espai atmosfèric ocupat per les corporacions del Nord i jutjar en un Tribunal Penal Internacional als Estats que violin la protecció del clima comú; l’especulació financera a costa de l’aire respirable ha d’acabar i, per això, cal abolir els mercats del carboni; finalment, va demanar que el Nord aculli als migrants forçats pel canvi climàtic, perquè només vénen per sobreviure, no per explotar ni construir imperis com ve fent el Nord a Amèrica Llatina o a l’Àfrica des de fa més de 500 anys.

Naturalment, a un li agradaria que Pare Noel Obama ens aconseguís demà un tractat de Copenhaguen climàtica real, just i vinculant. Però, per als durs temps post-Copenhaguen, caldrà mimar iniciatives pioneres com Yasuní ITT i propostes de justícia climàtica com les del president Morales.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 9: Horas americanas mientras el mundo contiene el aliento

Copenhague, 18 de diciembre del 2009
Llegó la nieve a Copenhague por primera vez en este invierno. Tal vez sea una metáfora de las gélidas perspectivas de acuerdo que destila un Bella Center higienizado, sin ONG y con zonas prohibidas a la prensa. Hay quién empieza a hablar de “Chinamérica” y del G2 contra el G190, refiriéndose al eje de bloqueo que, en perfecta desarmonía, manejan Estados Unidos y China, responsables del 40% de las emisiones globales.

En realidad, vivimos hoy el “día de las Américas” en Copenhague. Todo el mundo busca signos de esperanza y, ciertamente, la mirada está puesta en las señales que vienen del continente americano. Inevitablemente, el primer hilo nos lleva a Obama. A pesar de la patética posición que mantienen aún hoy los Estados Unidos, prometiendo como máximo una reducción del 3% de sus emisiones para 2020 y dando su visto bueno a “participar” en un fondo de apenas 100 millardos de dólares para el Sur a finales de la década que viene, la reserva de esperanza ligada al nuevo inquilino de la Casa Blanca sigue intacta. Tiene algo místico y George Monbiot, uno de los grandes en el movimiento altermundista, le regala en The Guardian el discurso que todos quisiéramos escuchar mañana. Comparando la tarea urgente a hacer a la de la economía de guerra que tuvieron que improvisar los Estados Unidos en 1941, Monbiot sugiere que Obama diga: “No me hago ilusiones sobre la oposición con que chocarán estas propuestas. Será la batalla política de mi vida. Pero sé que vale la pena. Si fracaso, las generaciones futuras no me olvidarán nunca, ni a mí ni a ninguno en esta Cumbre por haber sido incapaces de superar el reto más importante de nuestra época. Es la batalla que debemos a nuestros hijos y a sus hijos. Es hora de hacer no lo que toca sino lo que es necesario”. Quizás no tenga oportunidad de pronunciarlas porque corren rumores que, si la cosa no da un giro radical en pocas horas, el presidente norteamericano preferirá no venir a Copenhague.

Pero América es bastante más que los Estados Unidos. A pesar del bajísimo perfil en la Cumbre de una Centroamérica y un Caribe que serán la segunda zona más vulnerable al cambio climático y a la desunión regional endémica, vale la pena fijarse en dos propuestas sudamericanas que suben el ánimo. La primera es un experimento inédito, a cargo del gobierno de Ecuador. Se trata del llamado fideicomiso Yasuní.ITT. Gracias a la iniciativa, la enorme reserva de pozos petrolíferos de este Parque Nacional permanecerá sin explotar indefinidamente. El recorte de ingresos de un estado tan dependiente de sus ventas petroleras como Ecuador será compensado por gobiernos del Norte, empresas sensibles a la justicia climática, filántropos y donaciones individuales. Gana la biodiversidad, los pueblos indígenas se aseguran un futuro y dejan de emitirse a la atmósfera más de 400 toneladas de C02 al año. Apoyado por el movimiento ecologista internacional y estados como el alemán, es un magnífico ejemplo de iniciativa del Sur a favor del aire respirable, renunciando tanto a los REDD como al tráfico de carbono que tanto promovemos desde el Norte.

La segunda supone la asunción por parte de algunos gobiernos sudamericanos como Bolivia de la idea de “deuda climática”. En un memorable discurso, el presidente Evo Morales habló de “industrias irracionales”, del cambio climático causado por un estilo de vida capitalista letal para la necesidad del buen vivir de la humanidad, y propuso cuatro líneas de trabajo en el marco de Naciones Unidas, absolutamente prometedoras: los “países con industrialización irracional” deben pagar y acabar con la “esclavitud de la Madre Tierra”; hay que devolver al Sur el espacio atmosférico ocupado por las corporaciones del Norte y juzgar en un Tribunal Penal Internacional a los estados que violen la protección del clima común; la especulación financiera a costa del aire respirable tiene que terminar y, por ello, hay que abolir los mercados del carbono; finalmente, pidió que el Norte acoja a los migrantes forzados por el cambio climático, ya que sólo vienen a sobrevivir, no a explotar ni construir imperios como viene haciendo el Norte en América Latina o en África desde hace mas de 500 años.

Naturalmente, a uno le gustaría que Papá Noel Obama nos consiguiera mañana un tratado de Copenhague climático real, justo y vinculante. Pero, para los duros tiempos posCopenhague, habrá que mimar iniciativas pioneras como Yasuní ITT y propuestas de justicia climática como las del presidente Morales.


www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:19 am
des. 182009
 

Crònica 8: Sobra mitja humanitat? Un diluvi de refugiats climàtics a l’espera

Copenhaguen, 17 de desembre de 2009

A poc més de dues jornades per al seu tancament, avui la fira amenaça ruïna en mig del caos organitzatiu i les diferències de fons. És important no perdre de vista què ens depara el futur proper si no s’aconsegueix un acord vinculant, just i d’execució ràpida a Copenhaguen. Davant el cop de porta africà i els indicis de la revolta del Sud contra propostes d’acords irrellevants i vergonyosos, el propi Obama va trucar ahir a Meles Zenawi, president d’Etiòpia, i a Sheikh Hasina Wazed, primer ministre de Bangladesh per calmar-los.

Quina és la por que va prenent cos al Nord ric i contaminant però també a les megalòpolis industrials del Sud (a la Xina, l’Índia, Brasil o Mèxic)? Senzillament, que si no es fa alguna cosa rellevant ja, creix l’amenaça de noves guerres i crisi contra la majoria de la humanitat que s’està quedant sense terra, sense boscos, sense possibilitats de viure decentment a les seves llars. Naturalment, el “risc” migratori pot disparar-se, perquè emigrar és una de les primeres estratègies que ha usat la humanitat durant la història quan s’han modificat radicalment les condicions climàtiques. Fins i tot un dubtós acord global per a no superar un augment del 2°C de les temperatures mitjanes seria insuficient, perquè per a molts estats insulars caribenys, a l’Índic i al Pacífic tot el que estigui per sobre de 1.5°C pot ser catastròfic. Un cas paradigmàtic el constitueix el destí de TuvaluBangladesh o el Sahel, on podrien perdre les seves terres (per inundació o sequera) decenes de milions de persones. De fet, si no hi ha un canvi real en la nostra interacció amb el clima, la International Organization for Migration (IOM) preveu més de mil milions de refugiats climàtics per al 2050. que, amb 10.000 habitants, pot desaparèixer aviat completament. Malgrat la seva gravetat, aquests impactes empal•lideixen davant el cas de

És així com la catàstrofe climàtica torna a mostrar-se com una qüestió de justícia. Com deia avui Antonio Guterres, l’alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (UNHCR), cal distingir entre l’emigració com opció de vida, individual i per millorar les condicions de vida, i les noves migracions forçades. En aquest sentit, l’exprimer ministre portuguès ha advertit de la disparitat creixent entre l’augment de la migració forçada de desenes de milions de persones cap al Nord i les polítiques de seguretat cada vegada més xenòfobes de la Unió Europea. Per a ell, la UE, el continent amb menys fecunditat, necessita més immigrants per sobreviure com potència econòmica i, a més, és un deure humanitari facilitar legalment la migració dels refugiats climàtics cap a Europa. L’alternativa és l’apartheid planetari contra la part més vulnerable del Sud.

A dia d’avui, res d’això sembla inquietar gens ni mica a actors com els EUA, la UE o la pròpia Xina. John Kerry, senador demòcrata i responsable legislatiu per a canvi climàtic d’Obama, ha donat avui una esperpèntica roda de premsa en clau de política interna i ha demanat al món que comprengués les complexitats del sistema de representació dels EUA. A més, ha apostat per reduir la contribució pública del seu país al Sud en benefici de crèdits del Banc Mundial i del FMI i ha deixat caure que una mica més d’energia nuclear ajudaria a protegir el clima. Ni una paraula sobre la vulnerabilitat del Sud ni la marea de refugiats que es veu venir. Mereixeria figurar en l’orquestra del Titànic, aquella que va seguir tocant mentre el colós s’enfonsava. Com deien els manifestants de dissabte, “hem de canviar de polítics, no de clima”.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 8: ¿Sobra media humanidad? Un diluvio de refugiados climáticos a la espera

Copenhague, 17 de diciembre del 2009


A poco más de dos jornadas del cierre, hoy la feria amenaza ruina en medio del caos organizativo y las diferencias de fondo. Es importante no perder vista qué nos depara el próximo futuro si no se consigue un acuerdo vinculante, justo y de ejecución rápida en Copenhague. Ante el portazo africano y el asomo de la revuelta del Sur contra propuestas de acuerdos irrelevantes y vergonzosos, el propio Obama llamó ayer a Meles Zenawi, presidente de Etiopía, y a Sheikh Hasina Wazed, primer ministro de Bangladesh para calmarlos.

¿Cuál es el miedo que va tomando cuerpo en el Norte rico y contaminante pero también en las megalópolis industriales del Sur (en China, India, Brasil o México)? Sencillamente, que si no se hace algo relevante ya, crece la amenaza de nuevas guerras y crisis contra la mayoría de la humanidad que se está quedando sin tierra, sin bosques, sin posibilidades de vivir decentemente en sus hogares. Naturalmente, el “riesgo” migratorio puede dispararse, por cuanto emigrar es una de las primeras estrategias que ha usado la humanidad durante la historia cuando se han modificado radicalmente las condiciones climáticas. Incluso un dudoso acuerdo global para no superar un aumento del 2°C de las temperaturas medias sería insuficiente, ya que para muchos estados insulares caribeños, en el Índico y en el Pacífico todo lo que esté por encima de 1.5°C puede ser catastrófico. Un caso paradigmático lo constituye el destino de Tuvalu, que, con 10.000 habitantes, puede desaparecer pronto completamente. A pesar de su gravedad, estos impactos palidecen ante el caso de Bangladesh o el Sahel, donde podrían perder sus tierras (por inundación o sequia) decenas de millones de personas. De hecho, si no hay un cambio real en nuestra interacción con el clima, la International Organization for Migration (IOM) prevé más de mil millones de refugiados climáticos para 2050.

Es así como la catástrofe climática vuelve a mostrarse como una cuestión de justicia. Como decía hoy Antonio Guterres, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), hay que distinguir entre la emigración como opción de vida, individual y para mejorar las condiciones de vida, y las nuevas migraciones forzadas. En este sentido, el exprimer ministro portugués ha advertido de la disparidad creciente entre el aumento de la migración forzada de decenas de millones de personas hacia el Norte y las políticas de seguridad cada vez más xenófobas de la Unión Europea. Para él, la UE, el continente con menos fecundidad, necesita más inmigrantes para sobrevivir como potencia económica y, además, es un deber humanitario facilitar legalmente la migración de los refugiados climáticos hacia Europa. La alternativa es el apartheid planetario contra la parte más vulnerable del Sur.

A día de hoy, nada de esto parece inquietar lo más mínimo a actores como los EUA, la UE o la propia China. John Kerry, senador demócrata y responsable legislativo para cambio climático de Obama, ha dado hoy una esperpéntica rueda de prensa en clave de política interna y ha pedido al mundo que comprendiera las complejidades del sistema de representación de los EUA. Además, ha apostado por reducir la contribución pública de su país al Sur en beneficio de créditos del Banco Mundial y del FMI y ha dejado caer que un poco más de energía nuclear ayudaría a proteger el clima. Ni una palabra sobre la vulnerabilidad del Sur ni la marea de refugiados que se ve venir. Merecería figurar en la orquesta del Titánic, aquella que siguió tocando mientras el coloso se hundía. Como decían los manifestantes del sábado, “tenemos que cambiar de políticos, no de clima”.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:17 am
des. 182009
 

Crònica 7: Maquillar o reduir carboni?

Copenhaguen, 16 de desembre de 2009

Hem entrat ja als dies decisius i sense acords clau a la vista. El principal té a veure amb la reducció d’emissions per a 2020 i 2050. El temps corre en contra. Encara que sigui invisible, una tona de CO2 roman a l’atmosfera més d’un segle. Si paréssim ara mateix totes les emissions, el seu efecte seguiria afectant decisivament l’equilibri climàtic durant molt de temps. Des de Kyoto, les emissions globals han augmentat prop d’un 40% en comptes de reduir-se i hem superat el punt crític, segur, de concentració d’emissions letals a l’atmosfera.

Deia ahir Larry Lohmann, el millor expert independent en l’economia del canvi climàtic, que els més grans crims ambientals han estat comesos sota el règim de Kyoto a través dels anomenats “mercats del carboni”. Encara que, en un principi, va néixer com una idea d’ambientalistes dels EEUU aviat va atraure l’atenció d’espavilats. Gràcies a això, avui mouen més de 20 miliards de dòlars l’any. Mitjançant el comerç de quotes de contaminació i la utilització dels boscos i el sòl del Sud com a abocadors de carboni, aquest lucratiu negoci no està directament a les mans de les grans corporacions contaminants sinó de la mateixa superclasse financera (la de Goldman Sachs & Co) que ha portat al crack econòmic present, ja que és un mercat emergent que aviat pot constituir el primer mercat financer del món. El Banc Mundial, a través dels Fons d’Inversió Climàtica, fa la feina bruta d’obrir camí a aquests mercats i dictar les condicions perquè els estats del Sud competeixin per posar-se a tir de les inversions que poden oferir-se. Els “millors” preus s’obtenen allà, on ja estan en marxa 5.500 projectes basats en “Mecanismes de Desenvolupament Net”, com, per exemple, eliminar un bosc tropical per a plantar un nou alòcton que permeti seguir justificar la continuació de la contaminació a altres zones del Planeta. El resultat és, en paraules de Souparna Lahiri, coordinador del National Forum of Forest People & Forest Workers d’India, simplement criminal: expropiació de terres, desterrament de comunitats camperoles a l’extraradi urbà, fins i tot allà on el projecte consisteix a implantar energia neta com l’eòlica, l’electricitat no arriba als veïns,…

Copenhaguen pot donar un impuls formidable a aquest maquillatge de carboni, que encoratja l’especulació financera sense reduir les emissions. El Banc Mundial mateix fa fabulosos càlculs de negoci: el cost d’adaptació al canvi climàtic entre 2010 i 2050 per a no sobrepassar un augment de 2°C seria entre 75 i 100 miliards de dòlars anuals. I assenyala que les dues grans àrees d’operació serien el corredor Sud-est asiàtic-Pacífic i Amèrica Llatina i El Carib.

¿Qué proposa des de Klimaforum el prestigiós Durban Group for Climate Justice? Bàsicament, dos objectius: prohibir el trànsit de carboni, el mercadeig de l’atmosfera com a bé comú de la humanitat i del Planeta, i sostreure al Banc Mundial l’assignació dels fons d’inversió climàtica a favor de les Nacions Unides. Aquesta nova arquitectura de la protecció climàtica permetria eliminar l’especulació financera i obriria la porta a la descentralització i la participació dels pobles del Sud en la urgent tasca de protegir el clima. I, com afirma Janet Redman, del Institute for Policy Studies, passaríem d’un escenari d’“ajuda” caritativa del Nord a un de “reparacions”, de pagar el deute climàtic amb el Sud, des d’un nou equilibri de forces realment cooperatives. Són missatges que demà intentarà fer arribar pacíficament i en el propi recinte de Bella Center la manifestació per la justícia climàtica. Esperem que siguin rebuts pels Grans Líders del món en comptes de la prepotent policia danesa.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 7: ¿Maquillar o reducir carbono?

Copenhague, 16 de diciembre del 2009

Hemos entrado en los días decisivos y sin acuerdos clave a la vista. El principal tiene que ver con la reducción de emisiones para 2020 y 2050. El tiempo corre en contra. Aunque sea invisible, una tonelada de CO2 permanece en la atmósfera más de un siglo. Si paráramos ahora mismo todas las emisiones, su efecto seguiría afectando decisivamente el equilibrio climático durante mucho tiempo. Desde Kioto, las emisiones globales han aumentado cerca de un 40% en lugar de reducirse y hemos superado el punto crítico, seguro, de concentración de emisiones letales en la atmosfera.

Decía ayer Larry Lohmann, el mejor experto independiente en la economía del cambio climático, que los mayores crímenes ambientales han sido cometidos bajo el régimen de Kioto a través de los llamados “mercados del carbono”. Aunque fue, en principio, una idea de ambientalistas estadounidenses, pronto atrajo la atención de espabilados especuladores. Gracias a ello, hoy mueven más de 20 millardos de dólares al año. Mediante el comercio de cuotas de contaminación y la utilización de los bosques y el suelo del Sur como sumideros de carbono, este lucrativo negocio no está directamente en manos de las grandes corporaciones contaminantes sino de la misma superclase financiera (la de Goldman Sachs & Co) que ha llevado al crack económico presente, ya que es un mercado emergente que pronto puede constituir el primer mercado financiero del mundo. El Banco Mundial, a través de los Fondos de Inversión Climática, hace el trabajo sucio de abrir camino a estos mercados y dictar las condiciones para que los estados del Sur compitan por ponerse a tiro de las inversiones que pueden ofrecerse. Los “mejores” precios se obtienen allí, donde ya están en marcha 5.500 proyectos basados en “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, como, por ejemplo, eliminar un bosque tropical para plantar uno nuevo alóctono que permita seguir justificar la continuación de la contaminación en otras zonas del Planeta. El resultado es, en palabras de Souparna Lahiri, coordinador del National Forum of Forest People & Forest Workers de India, simplemente criminal: expropiación de tierras, destierro de comunidades campesinas al extrarradio urbano, incluso allí donde el proyecto consiste en implantar energía limpia como la eólica, la electricidad no llega a los vecinos,…

Copenhague puede dar un impulso formidable a este maquillaje de carbono, que alienta la especulación financiera sin reducir las emisiones. El Banco Mundial mismo hace fabulosos cálculos de negocio: el coste de adaptación al cambio climático entre 2010 y 2050 para no sobrepasar un aumento de 2°C sería entre 75 y 100 millardos de dólares anuales. Y señala las dos grandes áreas de operación serían el corredor Sureste asiático-Pacífico y América Latina y el Caribe.

¿Qué propone desde Klimaforum el prestigioso Durban Group for Climate Justice? Básicamente, dos objetivos: prohibir el tráfico de carbono, el mercadeo de la atmósfera como bien común de la humanidad y del Planeta, y sustraer al Banco Mundial la asignación de los fondos de inversión climática a favor de las Naciones Unidas. Esta nueva arquitectura de la protección climática permitiría eliminar la especulación financiera y abriría la puerta a la descentralización y la participación de los pueblos del Sur en la urgente tarea de proteger el clima. Y, como afirma Janet Redman, del Institute for Policy Studies, pasaríamos de un escenario de “ayuda” caritativa del Norte a uno de “reparaciones”, de pagar la deuda climática con el Sur, desde un nuevo equilibrio de fuerzas realmente cooperativo. Son mensajes que mañana intentará hacer llegar pacíficamente y en el propio recinto del Bella Center la manifestación por la justicia climática. Esperemos que sean recibidos por los Grandes Líderes del mundo en lugar de la prepotente policía danesa.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:14 am
des. 172009
 

Crònica 6: L’Àfrica dóna un cop de porta: si no es salda el deute climàtic, no hi haurà foto

Copenhaguen, 14 de desembre de 2009

Això s’anima. Mentre el New York Times començava la setmana decisiva parlant de la “normalitat” amb que es discorria la Conferència oficial, aquest matí l’Àfrica ha dit prou i ha abandonat les negociacions temporalment, deixant la porta oberta per ara a mers contactes tècnics. El cop de porta africà ha sentat com una dutxa d’aigua freda a l’élite, confortablement entretinguda amb trobades sobre “negocis verds” i amb anuncis liliputencs però continuats de noves ajudes al Sud en tecnologies netes, com els 85 milions de dòlars en cinc anys que acaba d’anunciar Steven Chu, el Secretari (Ministre) d’energia d’Obama. Queden amb prou feines quatre jornades de Conferència i es dispara el risc que arribin els mandataris del màxim nivell sense que l’acord estigui tancat.

Lumumba Di-Aping, el tenaç sudanès que exerceix de portaveu del Grup 77 + Xina, ha denunciat que el Nord està intentant substituir el Protocol de Kyoto, l’únic real i vinculant en matèria climàtica, per un acord polític amb compromisos de reducció de gasos hivernacle molt per sota del que és necessari. A més, l’Àfrica creu que la presidència danesa i la UE estan intentant marginar-los de la negociació per oferir-los a última hora una proposta tancada, amb un marge de finançament irrisori i sense prestar atenció al fet que, per a molts països del Sud, l’objectiu d’estabilitzar l’augment de les temperatures del Planeta en un màxim de 2°C no és suficient. Des de la perspectiva del delta del Níger o l’Àfrica subsahariana tot el que estigui per damunt de 1.5°C pot ser catastròfic, tal com asseverava dissabte Rajendra K. Pachauri, el director del IPCC.

Coincidint amb la protesta africana, comença a fer-se espai fins i tot a la cimera oficial la idea que la protecció del clima constitueix, sobretot, una qüestió de justícia. En una freqüentada roda de premsa al mateix Bell Center, portaveus de la xarxa mundial “Clima-Debt” feien visible el suport de més de 50 estats (des de Bolívia, Bhutan, Malàisia, El Paraguai o Veneçuela passant pels 49 més empobrits i vulnerables, coneguts com el Grup dels Països Menys Desenvolupats). Segons ells, si el 70% de les emissions letals per al clima acumulat històricament són producte de l’estil de vida del Nord, aquest ha de reconèixer el seu deute amb el Sud, l’hemisferi més poblat i que està patint ja el més gran impacte de la catàstrofe climàtica. El Nord hauria de pagar al Sud no només pel deute acumulat en per crims contra el clima comú sinó també per poder adaptar-se al que li cau damunt sense haver-hi contribuït. El govern bolivià, per exemple, ha presentat un novedós document sobre el concepte de “deute climàtic” i ha proposat que sigui incorporat com a esmena al Protocol de Kioto. En paraules del seu president, Evo Morales, s’intentaria arribar a un acord global sobre com dur a terme el “bon viure” sense fronteres.

La veritat és que el Sud i els moviments socials estan obrint una esquerda a la fira de Copenhaguen. Tenen molt poc que perdre i ho saben. El mateix Di-Aping deia avui que l’Àfrica no té res que negociar perquè no és responsable del problema. I avisava a negociadors neocolonials que el seu continent (ni més ni menys que 1.000 milions de persones) no ha de fer cap concessió per arribar a un acord i que els seus únics objectius aquí són: aconseguir els millors suports per tal que les seves societats puguin adaptar-se a la catàstrofe climàtica en marxa i garantir que el Nord compleixi amb el seu deute i reduexi de veritat les seves letals emissions. Durant els propers dies, sabrem si queden líders en majúscules capaços de protegir el nostre clima comú. És temps de fets, no de paraules.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 6: África da un portazo: sin no se salda la deuda climática, no habrá foto

Copenhague, 14 de diciembre del 2009
Esto se anima. Mientras el New York Times empezaba la semana decisiva hablando de la “normalidad” con que se discurría la Conferencia oficial, a media mañana África ha dicho basta y ha abandonado las negociaciones temporalmente, dejando la puerta abierta por ahora a meros contactos técnicos. El portazo africano ha sentado como una ducha fría a la élite nórdica, confortablemente entretenida con encuentros sobre “negocios verdes” y con los anuncios liliputenses pero continuos de nuevas ayudas al Sur en tecnologías limpias, como los 85 millones de dólares en cinco años que acaba de anunciar Steven Chu, el Secretario (Ministro) de energía de Obama. Quedan apenas cuatro jornadas de conferencia y se dispara el riesgo de que lleguen mandatarios del máximo nivel sin que el acuerdo esté amarrado.

Lumumba Di-Aping, el tenaz sudanés que ejerce de portavoz del Grupo 77 + China, ha denunciado que el Norte está tratando de sustituir el Protocolo de Kioto, el único real y vinculante en materia climática, por un acuerdo político con compromisos de reducción de gases invernadero muy por debajo de lo necesario. Además, África cree que la presidencia danesa y la UE están intentando marginarles de la negociación para ofrecerles en las últimas horas una propuesta cerrada, con un margen de financiación irrisorio y sin prestar atención a que, para muchos países del Sur, el objetivo de estabilizar el aumento de las temperaturas del Planeta en un máximo de 2°C no es suficiente. Desde la perspectiva del delta del Níger o África subsahariana todo lo que esté por encima de 1.5°C puede ser catastrófico, como aseveraba el sábado Rajendra K. Pachauri, el director del IPCC.

Coincidiendo con la protesta africana, empieza a hacerse espacio incluso en la cumbre oficial la idea de que la protección del clima constituye, sobre todo, una cuestión de justicia. En una concurrida rueda de prensa en el propio Bella Center, portavoces de la red mundial “Clima-Debt” hacían visible el apoyo de más de 50 estados (desde Bolivia, Bután, Malasia, Paraguay o Venezuela pasando por los 49 más empobrecidos y vulnerables, conocidos como el Grupo de los Países Menos Desarrollados). Según ellos, si el 70% de las emisiones letales para el clima acumuladas históricamente son producto del estilo de vida del Norte, este debe reconocer su deuda con el Sur, el hemisferio más poblado y que está sufriendo ya el mayor impacto de la catástrofe climática. El Norte tendría que pagar al Sur no sólo por la deuda acumulada en por crímenes contra el clima común sino también para poder adaptarse a lo que le cae encima sin haber contribuido a ello. El gobierno boliviano, por ejemplo, ha presentado un novedoso documento sobre el concepto de “deuda climática” y ha propuesto que sea incorporado como enmienda al Protocolo de Kioto. En palabras de su presidente, Evo Morales, se trataría de llegar a un acuerdo global sobre como conllevar el “buen vivir” sin fronteras.

La verdad es que el Sur y los movimientos sociales están abriendo una brecha en la feria de Copenhague. Tienen muy poco que perder y lo saben. El propio Di-Aping decía hoy que África no tiene nada que negociar porque no es responsable del problema. Y avisaba a negociadores neocoloniales que su continente (nada menos que 1.000 millones de personas) no tiene que hacer ninguna concesión para llegar a un acuerdo y que sus únicos objetivos aquí son: conseguir los mejores apoyos para que sus sociedades puedan adaptarse a la catástrofe climática en marcha y asegurarse que el Norte cumpla con su deuda y reduzca de verdad sus letales emisiones. En los próximos días, sabremos si quedan líderes en mayúsculas capaces de proteger nuestro clima común. Es tiempo de hechos, no palabras.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 10:38 pm
des. 162009
 

Abierta la convocatoria de candidaturas
15 de diciembre 2009

La AEDH (Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos) y EDRI (European Digital Rights) lanza la primera edición del Premio Europeo de la sociedad civil para la protección de datos personales (ECSDPA – Premio de la Sociedad Civil Europea de Protección de Datos). El premio tiene como objetivo premiar las iniciativas positivas que contribuyan a la visibilidad y la eficacia del derecho a la intimidad y protección de datos personales en Europa. El premio ECSDPA se entregará el 28 de Enero de cada año como una contribución de la sociedad civil al Día Europeo de la Protección de Datos.

Los logros e iniciativas presentados deber servir para aumentar la conciencia pública, estimular las aportaciones creativas y constructivas, y favorecer los intercambios de información a cualquier nivel, desde el nivel local de un barrio hasta todo el continente europeo.

El premio está abierto a todas las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro actor de la sociedad civil de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. The ECSDPA winner will benefit from a one week lobbying training in Brussels, travel expenses and lodging being fully covered. El ganador del premio ECSDPA disfrutará de una semana de formación en Bruselas, con gastos de viaje y alojamiento totalmente cubiertos.

The ECSDPA initiative, the first of its kind, has been made possible thanks to the support of The Law Science Technology & Society Research Group of the Vrije Universiteit Brussel (LSTS/VUB) and The Flemish-Dutch House deBuren. La iniciativa ECSDPA, la primera de su tipo, ha sido posible gracias al apoyo del Grupo de Investigación sobre legislación en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Libre de Bruselas (LST / VUB) y la organización flamenco-neerlandés deBuren.

Se pueden encontrar detalles prácticos sobre el premio, incluidos los procedimientos de solicitud y selección, siguiendo el enlace: http://www.ecsdpa.org.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 15 de enero de 2010. Las nominaciones deben ser enviadas a: nominations en ecsdpa punto org.

Para más información, póngase en contacto con: contact en escdpa punto org

des. 142009
 

Crònica 5: Rescatar bancs, airbusos militars i països del Sud no és el mateix

Copenhaguen, 13 de desembre de 2009

No neva al desembre a Dinamarca, arriben icebergs de 140 km a Austràlia; benvinguts a la “nova normalitat” al Planeta. Tanmateix, en els últims dos dies, ha canviat completament l’atmosfera de Copenhaguen. Arribem al final de la primera setmana de cimera climàtica amb tres postures molt decantades. La primera, la dels estats del Nord, que ofereix un acord d’ajornament per a més enllà de 2020 de la reducció substancial d’emissions hivernacle i revisa a l’alça (la UE posaria ara 11 miliards de dòlars) el seu xec climàtic al Sud. La Xina i el resta de països emergents proposen involucrar decisivament als EE.UU. en un tractat vinculant i que la suma dels ajuts a la protecció del Sud, sense quantificar, però clarament superior, no passi pel Banc Mundial sinó per les Nacions Unides. Finalment, 50 estats africans proposen reduir dràsticament les emissions mundials en un 50% el 2017 fins a arribar al 65% el 2020 pel que fa als nivells de 1990. A més, consideren un suborn insultant per la seva nimietat la suma proposta dels estats més contaminants, i considerarien just que el Sud més empobrit rebés l’equivalent al 5% del Producte Interior Brut dels estats més rics per plantar cara al canvi climàtic i incrementar el seu benestar comunitari. Entre 2010 i 2012, això sugnificaria 40 cops més el volum de finançament de la darrera orferta del Nord.

A una setmana de la fi de la Cimera, les posicions tendeixen ja a clarificar-se. Perquè ens fem una idea de què demanen els nostres germans i germanes més empobrits, res com contextualitzar les seves demandes. En termes futbolístics i prenent com a referència la xifra més conservadora coneguda (5 bilions de dòlars), els diners públics regalats per la selecció d’Obama, Brown, Merkel, Sarkozy, Zapatero i Cia. als especuladors financers “guanya” per 300 a 1 el que aquests líders globals ofereixen als estats que patiran a curt termini i en pitjors condicions els efectes del canvi climàtic. Per una infeliç casualitat, aquest divendres es va saber que per primera vegada va volar un Airbus A400M d’un programa que preveu l’adquisició de 180 avions de transport militar, valorat en 20 miliards d’euros, per part d’Alemanya, El Regne Unit, França, Espanya, Luxemburg, Bèlgica i Turquia. També aquí l’“esforç” nòrdic a favor ara d’una arma de guerra venç per 2 a 1 el conjunt de l’ajut climàtic al Sud més necessitat. Més enllà de les paraules, els números són els números i expressen què val cadascú.

Enmig de la guerra de posicions absolutament desnivellades a favor de qui som responsables del 75% de les emissions acumulades de gasos hivernacle des de la meitat del segle XVIII, la bona notícia és que aquest dissabte es van manifestar durant hores pels carrers de Copenhaguen entre 30.000 i 100.000 persones. Recordaven el món i, sobretot als seus Grans Líders que “No hi ha un Pla B” i que “La Natura no fa negocis”. Fins i tot proposaven coses tan suggerents com que “cal canviar de polítics, no de clima”. Malgrat estar encerclats per helicòpters i policia com si ells fossin els terroristes, en un ambient de festa ple de diversitat, han sembrat la llavor que pot decidir en els propers temps, i per a bé de la humanitat, la protecció del clima: el “Yes, we can”, el poder de la gent davant la inconsciència i la falta d’acció dels nostres dirigents.

www.albasud.org | info@albasud.org

Crónica 5: Rescatar bancos, airbuses militares y países del Sur no es lo mismo

Copenhague, 13 de diciembre del 2009
No nieva en diciembre en Dinamarca, llegan icebergs de 140 km a Australia; bienvenidos a la “nueva normalidad” en el Planeta. Sin embargo, en los últimos dos días, ha cambiado completamente la atmósfera de Copenhague. Llegamos al final de la primera semana de cumbre climática con tres posturas muy decantadas. La primera, la de los estados del Norte, que ofrece un acuerdo de aplazamiento para más allá de 2020 de la reducción sustancial de emisiones invernadero y revisa al alza (la UE pondría ahora 11 millardos de dólares) su cheque climático al Sur. China y el resto de países emergentes proponen involucrar decisivamente a los EE.UU en un tratado vinculante y que el montante de las ayudas a la protección del Sur, sin cuantificar pero claramente superior, no pase por el Banco Mundial sino por las Naciones Unidas. Finalmente, 50 estados africanos proponen reducir drásticamente las emisiones mundiales en un 50% en 2017 hasta llegar al 65% en 2020 respecto a los niveles de 1990. Además, al considerar un soborno insultante por su nimiedad la suma propuesta de los estados más contaminantes, considerarían justo que el Sur más empobrecido recibiera el equivalente al 5% del Producto Interior Bruto de los estados más ricos para hacer frente al cambio climático y para incrementar su bienestar comunitario. Entre 2010 y 2012, eso significaría 40 veces más financiación que la última oferta del Norte.

A una semana del fin de la Cumbre, las posiciones tienden, pues, a clarificarse. Para que nos hagamos una idea de qué piden nuestros hermanos y hermanas más empobrecidos, nada como contextualizar sus demandas. En términos futbolísticos y tomando como referencia la cifra más conservadora conocida (5 billones de dólares), el dinero público regalado por la selección de Obama, Brown, Merkel, Sarkozy, Zapatero y Cía a los especuladores financieros “gana” por 300 a 1 a lo que estos líderes globales ofrecen a los estados que sufrirán a corto plazo y en peores condiciones los efectos del cambio climático. Por una infeliz casualidad, el viernes se supo que por primera vez voló un Airbus A400M de un programa que prevé la adquisición de 180 aviones de transporte militar, valorado en 20 millardos de euros, por parte de Alemania, Reino Unido, Francia, España, Luxemburgo, Bélgica y Turquía. También aquí el “esfuerzo” nórdico a favor ahora de un arma de guerra vence por 2 a 1 el conjunto de la ayuda climática al Sur más necesitado. Más allá de las palabras, los números son los números y expresan qué vale cada uno.

En medio de la guerra de posiciones absolutamente desnivelada a favor de quienes somos responsables del 75% de las emisiones acumuladas de gases invernadero desde mitad del siglo XVIII, la buena noticia es que este sábado se manifestaron durante horas por las calles de Copenhague entre 30.000 y 100.000 personas. Recordaban al mundo y, sobre todo a sus Grandes Líderes que “No hay un Plan B” y que “La Naturaleza no hace negocios”. Incluso proponían cosas tan sugerentes como “Hay que cambiar de políticos, no de clima”. A pesar de estar cercados por helicópteros y policía como si ellos fuesen los terroristas, en un ambiente de fiesta lleno de diversidad, han sembrado la semilla que puede decidir en los próximos tiempos, y para bien de la humanidad, la protección del clima: el “Yes, we can”, el poder de la gente ante la inconsciencia y la falta de acción de nuestros dirigentes.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 2:53 pm