Dec 182009
 

Crònica 9: Hores americanes mentre el món conté l’alè

Copenhaguen, 18 de desembre de 2009

Ha arribat la neu a Copenhaguen per primer cop aquest hivern. Tal vegada sigui una metàfora de les gèlides perspectives d’acord que destil.la un Bella Center higienitzat, sense ONG i amb zones prohibides a la premsa. Hi ha qui comença a parlar de “Xinamèrica” i del G2 contra el G190, fent referència a l’eix de bloqueig que, en perfecta, disharmonia, condueixen els Estats Units i Xina, responsables del 40% de les emissions globals.

En realitat, hem viscut avui el “dia de les Amèriques” a Copenhaguen. Tot el món cerca signes d’esperança i, certament, la mirada està posada en els senyals que vénen del continent americà. Inevitablement, el primer fil ens porta a Obama. Malgrat la patètica posició que mantenen encara avui els Estats Units, prometent com a màxim una reducció del 3% de les seves emissions per a 2020 i donant el seu vist-i-plau a “participar” en un fons de, amb prou feines, 100 miliards de dòlars per al Sud al final de la dècada que ve, la reserva d’esperança lligada al nou hoste de la Casa Blanca segueix intacta. Té alguna cosa mística i George Monbiot, un dels grans en el moviment altermundista, li regala a The Guardian el discurs que tots voldríem escoltar demà. Comparant la tasca urgent a fer a la de l’economia de guerra que van haver d’improvisar els Estats Units el 1941, Monbiot suggereix que Obama digui: “No em faig il.lusions sobre l’oposició amb que xocaran aquestes propostes. Serà la batalla política de la meva vida. Però sé que val la pena. Si fracasso, les generacions futures no m’oblidaran mai, ni a mi ni a cap d’aquesta Cimera per haver estat incapaços de superar el repte més important de la nostra època. És la batalla que devem als nostres fills. És hora de fer no el que toca sinó el que cal”. Potser no tingui l’oportunitat de pronunciar-les perquè corren rumors que, si la cosa no dona un gir radical en poques hores, el president nord-americà preferirà no venir a Copenhaguen.

Però Amèrica és molt més que els Estats Units. Malgrat el baixíssim perfil a la Cimera d’una Centreamèrica i un Carib que seran la segona zona més vulnerable al canvi climàtic i a la desunió regional endèmica, val la pena fixar-se en dues propostes sud-americanes que pugen l’ànim. La primera és un experiment inèdit, a càrrec del govern de l’Equador. Es tracta de l’anomenat fideïcomís Yasuní.ITT. Gràcies a la iniciativa, l’enorme reserva de pous petrolífers d’aquest Parc Nacional romandrà sense explotar indefinidament. La retallada d’ingressos d’un Estat tan dependent de les seves vendes petroleres com l’Equador serà compensat per governs del Nord, empreses sensibles a la justícia climàtica, filantrops i donacions individuals. Guanya la biodiversitat, els pobles indígenes s’asseguren un futur i deixen d’emetre’s a l’atmosfera més de 400 tones de C02 a l’any. Recolzat pel moviment ecologista internacional i estats com l’alemany, és un magnífic exemple d’iniciativa del Sud a favor d’un aire respirable, renunciant tant als REDD com al trànsit de carboni que tant promovem des del Nord.

La segona suposa l’assumpció per part d’alguns governs sud-americans com Bolívia de la idea del “deute climàtic”. En un memorable discurs, el president Evo Morales va parlar d’“indústries irracionals”, del canvi climàtic causat per un estil de vida capitalista letal per a la necessitat del bon viure de la humanitat, i va proposar quatre línies de treball en el marc de Nacions Unides, absolutament prometedores: els “països amb industrialització irracional” han de pagar i acabar amb l’“esclavitud de la Mare Terra”; cal tornar al Sud l’espai atmosfèric ocupat per les corporacions del Nord i jutjar en un Tribunal Penal Internacional als Estats que violin la protecció del clima comú; l’especulació financera a costa de l’aire respirable ha d’acabar i, per això, cal abolir els mercats del carboni; finalment, va demanar que el Nord aculli als migrants forçats pel canvi climàtic, perquè només vénen per sobreviure, no per explotar ni construir imperis com ve fent el Nord a Amèrica Llatina o a l’Àfrica des de fa més de 500 anys.

Naturalment, a un li agradaria que Pare Noel Obama ens aconseguís demà un tractat de Copenhaguen climàtica real, just i vinculant. Però, per als durs temps post-Copenhaguen, caldrà mimar iniciatives pioneres com Yasuní ITT i propostes de justícia climàtica com les del president Morales.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 9: Horas americanas mientras el mundo contiene el aliento

Copenhague, 18 de diciembre del 2009
Llegó la nieve a Copenhague por primera vez en este invierno. Tal vez sea una metáfora de las gélidas perspectivas de acuerdo que destila un Bella Center higienizado, sin ONG y con zonas prohibidas a la prensa. Hay quién empieza a hablar de “Chinamérica” y del G2 contra el G190, refiriéndose al eje de bloqueo que, en perfecta desarmonía, manejan Estados Unidos y China, responsables del 40% de las emisiones globales.

En realidad, vivimos hoy el “día de las Américas” en Copenhague. Todo el mundo busca signos de esperanza y, ciertamente, la mirada está puesta en las señales que vienen del continente americano. Inevitablemente, el primer hilo nos lleva a Obama. A pesar de la patética posición que mantienen aún hoy los Estados Unidos, prometiendo como máximo una reducción del 3% de sus emisiones para 2020 y dando su visto bueno a “participar” en un fondo de apenas 100 millardos de dólares para el Sur a finales de la década que viene, la reserva de esperanza ligada al nuevo inquilino de la Casa Blanca sigue intacta. Tiene algo místico y George Monbiot, uno de los grandes en el movimiento altermundista, le regala en The Guardian el discurso que todos quisiéramos escuchar mañana. Comparando la tarea urgente a hacer a la de la economía de guerra que tuvieron que improvisar los Estados Unidos en 1941, Monbiot sugiere que Obama diga: “No me hago ilusiones sobre la oposición con que chocarán estas propuestas. Será la batalla política de mi vida. Pero sé que vale la pena. Si fracaso, las generaciones futuras no me olvidarán nunca, ni a mí ni a ninguno en esta Cumbre por haber sido incapaces de superar el reto más importante de nuestra época. Es la batalla que debemos a nuestros hijos y a sus hijos. Es hora de hacer no lo que toca sino lo que es necesario”. Quizás no tenga oportunidad de pronunciarlas porque corren rumores que, si la cosa no da un giro radical en pocas horas, el presidente norteamericano preferirá no venir a Copenhague.

Pero América es bastante más que los Estados Unidos. A pesar del bajísimo perfil en la Cumbre de una Centroamérica y un Caribe que serán la segunda zona más vulnerable al cambio climático y a la desunión regional endémica, vale la pena fijarse en dos propuestas sudamericanas que suben el ánimo. La primera es un experimento inédito, a cargo del gobierno de Ecuador. Se trata del llamado fideicomiso Yasuní.ITT. Gracias a la iniciativa, la enorme reserva de pozos petrolíferos de este Parque Nacional permanecerá sin explotar indefinidamente. El recorte de ingresos de un estado tan dependiente de sus ventas petroleras como Ecuador será compensado por gobiernos del Norte, empresas sensibles a la justicia climática, filántropos y donaciones individuales. Gana la biodiversidad, los pueblos indígenas se aseguran un futuro y dejan de emitirse a la atmósfera más de 400 toneladas de C02 al año. Apoyado por el movimiento ecologista internacional y estados como el alemán, es un magnífico ejemplo de iniciativa del Sur a favor del aire respirable, renunciando tanto a los REDD como al tráfico de carbono que tanto promovemos desde el Norte.

La segunda supone la asunción por parte de algunos gobiernos sudamericanos como Bolivia de la idea de “deuda climática”. En un memorable discurso, el presidente Evo Morales habló de “industrias irracionales”, del cambio climático causado por un estilo de vida capitalista letal para la necesidad del buen vivir de la humanidad, y propuso cuatro líneas de trabajo en el marco de Naciones Unidas, absolutamente prometedoras: los “países con industrialización irracional” deben pagar y acabar con la “esclavitud de la Madre Tierra”; hay que devolver al Sur el espacio atmosférico ocupado por las corporaciones del Norte y juzgar en un Tribunal Penal Internacional a los estados que violen la protección del clima común; la especulación financiera a costa del aire respirable tiene que terminar y, por ello, hay que abolir los mercados del carbono; finalmente, pidió que el Norte acoja a los migrantes forzados por el cambio climático, ya que sólo vienen a sobrevivir, no a explotar ni construir imperios como viene haciendo el Norte en América Latina o en África desde hace mas de 500 años.

Naturalmente, a uno le gustaría que Papá Noel Obama nos consiguiera mañana un tratado de Copenhague climático real, justo y vinculante. Pero, para los duros tiempos posCopenhague, habrá que mimar iniciativas pioneras como Yasuní ITT y propuestas de justicia climática como las del presidente Morales.


www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:19 am