oct. 202008
 

Nous materials didàctics sobre desenvolupament, vulnerabilitat mediambiental i desastres a Edualter:

_*Fenòmens naturals, desastres socials*_. Ernest Cañada.

Amb aquest recurs volem contribuir a oferir una imatge més integral de les causes dels impactes socials i ambientals dels fenòmens naturals i de les mateixes accions de prevenció que s’estan duent a terme a diferents països del Sud.

*Destinataris: *

Estudiants de secundària i batxillerat, adults.

*Objectius: *
* Aprendre a llegir críticament la informació que aporten els mitjans de comunicació entorn dels desastres i les situacions d’emergència post-desastre.
* Analitzar els impactes socials i ambientals que poden tenir determinats fenòmens naturals depenent del context on es produeixen.
* Entendre al relació entre vulnerabilitat sòcio-ambiental, pobresa i desastres.
* Aproximar-se a les diferents estratègies de prevenció de desastres que s’estan duent a terme a diferents països del Sud.

Podeu consultar el material a l’adreça:
http://www.edualter.org/material/desastresnat/index.htm

 Posted by at 5:16 pm