Feb 202008
 

Fundació per la Pau

www.fundacioperlapau.org

La Fundació per la Pau és una ONG creada el 1983 que té per finalitat la instauració progressiva d’una Cultura de Pau. La Fundació, fruit de la col·laboració de molts ciutadans i ciutadanes, treballa per afavorir el creixement d’una consciència cívica, lúcida i ben informada que pressioni democràticament a favor de la pau.

La Fundació per la Pau està activament vinculada al moviment per la pau mundial: és membre de l’International Peace Bureau (IPB) i promotor de la Crida per la Pau de la Haia (HAP). A Catalunya, és membre fundador del Centre Unesco de Catalunya i de la Federació Catalana d’ONG per la Pau.

 Publicado por a las 5:05 pm