dic 142009
 

Crònica 5: Rescatar bancs, airbusos militars i països del Sud no és el mateix

Copenhaguen, 13 de desembre de 2009

No neva al desembre a Dinamarca, arriben icebergs de 140 km a Austràlia; benvinguts a la “nova normalitat” al Planeta. Tanmateix, en els últims dos dies, ha canviat completament l’atmosfera de Copenhaguen. Arribem al final de la primera setmana de cimera climàtica amb tres postures molt decantades. La primera, la dels estats del Nord, que ofereix un acord d’ajornament per a més enllà de 2020 de la reducció substancial d’emissions hivernacle i revisa a l’alça (la UE posaria ara 11 miliards de dòlars) el seu xec climàtic al Sud. La Xina i el resta de països emergents proposen involucrar decisivament als EE.UU. en un tractat vinculant i que la suma dels ajuts a la protecció del Sud, sense quantificar, però clarament superior, no passi pel Banc Mundial sinó per les Nacions Unides. Finalment, 50 estats africans proposen reduir dràsticament les emissions mundials en un 50% el 2017 fins a arribar al 65% el 2020 pel que fa als nivells de 1990. A més, consideren un suborn insultant per la seva nimietat la suma proposta dels estats més contaminants, i considerarien just que el Sud més empobrit rebés l’equivalent al 5% del Producte Interior Brut dels estats més rics per plantar cara al canvi climàtic i incrementar el seu benestar comunitari. Entre 2010 i 2012, això sugnificaria 40 cops més el volum de finançament de la darrera orferta del Nord.

A una setmana de la fi de la Cimera, les posicions tendeixen ja a clarificar-se. Perquè ens fem una idea de què demanen els nostres germans i germanes més empobrits, res com contextualitzar les seves demandes. En termes futbolístics i prenent com a referència la xifra més conservadora coneguda (5 bilions de dòlars), els diners públics regalats per la selecció d’Obama, Brown, Merkel, Sarkozy, Zapatero i Cia. als especuladors financers “guanya” per 300 a 1 el que aquests líders globals ofereixen als estats que patiran a curt termini i en pitjors condicions els efectes del canvi climàtic. Per una infeliç casualitat, aquest divendres es va saber que per primera vegada va volar un Airbus A400M d’un programa que preveu l’adquisició de 180 avions de transport militar, valorat en 20 miliards d’euros, per part d’Alemanya, El Regne Unit, França, Espanya, Luxemburg, Bèlgica i Turquia. També aquí l’“esforç” nòrdic a favor ara d’una arma de guerra venç per 2 a 1 el conjunt de l’ajut climàtic al Sud més necessitat. Més enllà de les paraules, els números són els números i expressen què val cadascú.

Enmig de la guerra de posicions absolutament desnivellades a favor de qui som responsables del 75% de les emissions acumulades de gasos hivernacle des de la meitat del segle XVIII, la bona notícia és que aquest dissabte es van manifestar durant hores pels carrers de Copenhaguen entre 30.000 i 100.000 persones. Recordaven el món i, sobretot als seus Grans Líders que “No hi ha un Pla B” i que “La Natura no fa negocis”. Fins i tot proposaven coses tan suggerents com que “cal canviar de polítics, no de clima”. Malgrat estar encerclats per helicòpters i policia com si ells fossin els terroristes, en un ambient de festa ple de diversitat, han sembrat la llavor que pot decidir en els propers temps, i per a bé de la humanitat, la protecció del clima: el “Yes, we can”, el poder de la gent davant la inconsciència i la falta d’acció dels nostres dirigents.

www.albasud.org | info@albasud.org

Crónica 5: Rescatar bancos, airbuses militares y países del Sur no es lo mismo

Copenhague, 13 de diciembre del 2009
No nieva en diciembre en Dinamarca, llegan icebergs de 140 km a Australia; bienvenidos a la “nueva normalidad” en el Planeta. Sin embargo, en los últimos dos días, ha cambiado completamente la atmósfera de Copenhague. Llegamos al final de la primera semana de cumbre climática con tres posturas muy decantadas. La primera, la de los estados del Norte, que ofrece un acuerdo de aplazamiento para más allá de 2020 de la reducción sustancial de emisiones invernadero y revisa al alza (la UE pondría ahora 11 millardos de dólares) su cheque climático al Sur. China y el resto de países emergentes proponen involucrar decisivamente a los EE.UU en un tratado vinculante y que el montante de las ayudas a la protección del Sur, sin cuantificar pero claramente superior, no pase por el Banco Mundial sino por las Naciones Unidas. Finalmente, 50 estados africanos proponen reducir drásticamente las emisiones mundiales en un 50% en 2017 hasta llegar al 65% en 2020 respecto a los niveles de 1990. Además, al considerar un soborno insultante por su nimiedad la suma propuesta de los estados más contaminantes, considerarían justo que el Sur más empobrecido recibiera el equivalente al 5% del Producto Interior Bruto de los estados más ricos para hacer frente al cambio climático y para incrementar su bienestar comunitario. Entre 2010 y 2012, eso significaría 40 veces más financiación que la última oferta del Norte.

A una semana del fin de la Cumbre, las posiciones tienden, pues, a clarificarse. Para que nos hagamos una idea de qué piden nuestros hermanos y hermanas más empobrecidos, nada como contextualizar sus demandas. En términos futbolísticos y tomando como referencia la cifra más conservadora conocida (5 billones de dólares), el dinero público regalado por la selección de Obama, Brown, Merkel, Sarkozy, Zapatero y Cía a los especuladores financieros “gana” por 300 a 1 a lo que estos líderes globales ofrecen a los estados que sufrirán a corto plazo y en peores condiciones los efectos del cambio climático. Por una infeliz casualidad, el viernes se supo que por primera vez voló un Airbus A400M de un programa que prevé la adquisición de 180 aviones de transporte militar, valorado en 20 millardos de euros, por parte de Alemania, Reino Unido, Francia, España, Luxemburgo, Bélgica y Turquía. También aquí el “esfuerzo” nórdico a favor ahora de un arma de guerra vence por 2 a 1 el conjunto de la ayuda climática al Sur más necesitado. Más allá de las palabras, los números son los números y expresan qué vale cada uno.

En medio de la guerra de posiciones absolutamente desnivelada a favor de quienes somos responsables del 75% de las emisiones acumuladas de gases invernadero desde mitad del siglo XVIII, la buena noticia es que este sábado se manifestaron durante horas por las calles de Copenhague entre 30.000 y 100.000 personas. Recordaban al mundo y, sobre todo a sus Grandes Líderes que “No hay un Plan B” y que “La Naturaleza no hace negocios”. Incluso proponían cosas tan sugerentes como “Hay que cambiar de políticos, no de clima”. A pesar de estar cercados por helicópteros y policía como si ellos fuesen los terroristas, en un ambiente de fiesta lleno de diversidad, han sembrado la semilla que puede decidir en los próximos tiempos, y para bien de la humanidad, la protección del clima: el “Yes, we can”, el poder de la gente ante la inconsciencia y la falta de acción de nuestros dirigentes.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Publicado por a las 2:53

  Un comentario en “Copenhaguen 09 – Crònica 5: Rescatar bancs, airbusos militars i països del Sud no és el mateix | Copenhaguen 09 – Crónica 5: Rescatar bancos, airbuses militares y países del Sur no es lo mismo”

  1. El Norte es el Rumbo, la cara mas dura y mas fria es el NOrte y menos viva, son tantos los estirados que ya no queda piel es todo hueso, pero nos es util, el Norte nos curte la cara y la tenemos tan curtida y arrugada que su gelido alito ya no nos afecta, sin miedo a la muerte que es el Norte. Esa pristina y gelida estrella Polar siempre quieta simbolo de la Otan, el crimen frio y duro.