dic 172009
 

Crònica 6: L’Àfrica dóna un cop de porta: si no es salda el deute climàtic, no hi haurà foto

Copenhaguen, 14 de desembre de 2009

Això s’anima. Mentre el New York Times començava la setmana decisiva parlant de la “normalitat” amb que es discorria la Conferència oficial, aquest matí l’Àfrica ha dit prou i ha abandonat les negociacions temporalment, deixant la porta oberta per ara a mers contactes tècnics. El cop de porta africà ha sentat com una dutxa d’aigua freda a l’élite, confortablement entretinguda amb trobades sobre “negocis verds” i amb anuncis liliputencs però continuats de noves ajudes al Sud en tecnologies netes, com els 85 milions de dòlars en cinc anys que acaba d’anunciar Steven Chu, el Secretari (Ministre) d’energia d’Obama. Queden amb prou feines quatre jornades de Conferència i es dispara el risc que arribin els mandataris del màxim nivell sense que l’acord estigui tancat.

Lumumba Di-Aping, el tenaç sudanès que exerceix de portaveu del Grup 77 + Xina, ha denunciat que el Nord està intentant substituir el Protocol de Kyoto, l’únic real i vinculant en matèria climàtica, per un acord polític amb compromisos de reducció de gasos hivernacle molt per sota del que és necessari. A més, l’Àfrica creu que la presidència danesa i la UE estan intentant marginar-los de la negociació per oferir-los a última hora una proposta tancada, amb un marge de finançament irrisori i sense prestar atenció al fet que, per a molts països del Sud, l’objectiu d’estabilitzar l’augment de les temperatures del Planeta en un màxim de 2°C no és suficient. Des de la perspectiva del delta del Níger o l’Àfrica subsahariana tot el que estigui per damunt de 1.5°C pot ser catastròfic, tal com asseverava dissabte Rajendra K. Pachauri, el director del IPCC.

Coincidint amb la protesta africana, comença a fer-se espai fins i tot a la cimera oficial la idea que la protecció del clima constitueix, sobretot, una qüestió de justícia. En una freqüentada roda de premsa al mateix Bell Center, portaveus de la xarxa mundial “Clima-Debt” feien visible el suport de més de 50 estats (des de Bolívia, Bhutan, Malàisia, El Paraguai o Veneçuela passant pels 49 més empobrits i vulnerables, coneguts com el Grup dels Països Menys Desenvolupats). Segons ells, si el 70% de les emissions letals per al clima acumulat històricament són producte de l’estil de vida del Nord, aquest ha de reconèixer el seu deute amb el Sud, l’hemisferi més poblat i que està patint ja el més gran impacte de la catàstrofe climàtica. El Nord hauria de pagar al Sud no només pel deute acumulat en per crims contra el clima comú sinó també per poder adaptar-se al que li cau damunt sense haver-hi contribuït. El govern bolivià, per exemple, ha presentat un novedós document sobre el concepte de “deute climàtic” i ha proposat que sigui incorporat com a esmena al Protocol de Kioto. En paraules del seu president, Evo Morales, s’intentaria arribar a un acord global sobre com dur a terme el “bon viure” sense fronteres.

La veritat és que el Sud i els moviments socials estan obrint una esquerda a la fira de Copenhaguen. Tenen molt poc que perdre i ho saben. El mateix Di-Aping deia avui que l’Àfrica no té res que negociar perquè no és responsable del problema. I avisava a negociadors neocolonials que el seu continent (ni més ni menys que 1.000 milions de persones) no ha de fer cap concessió per arribar a un acord i que els seus únics objectius aquí són: aconseguir els millors suports per tal que les seves societats puguin adaptar-se a la catàstrofe climàtica en marxa i garantir que el Nord compleixi amb el seu deute i reduexi de veritat les seves letals emissions. Durant els propers dies, sabrem si queden líders en majúscules capaços de protegir el nostre clima comú. És temps de fets, no de paraules.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 6: África da un portazo: sin no se salda la deuda climática, no habrá foto

Copenhague, 14 de diciembre del 2009
Esto se anima. Mientras el New York Times empezaba la semana decisiva hablando de la “normalidad” con que se discurría la Conferencia oficial, a media mañana África ha dicho basta y ha abandonado las negociaciones temporalmente, dejando la puerta abierta por ahora a meros contactos técnicos. El portazo africano ha sentado como una ducha fría a la élite nórdica, confortablemente entretenida con encuentros sobre “negocios verdes” y con los anuncios liliputenses pero continuos de nuevas ayudas al Sur en tecnologías limpias, como los 85 millones de dólares en cinco años que acaba de anunciar Steven Chu, el Secretario (Ministro) de energía de Obama. Quedan apenas cuatro jornadas de conferencia y se dispara el riesgo de que lleguen mandatarios del máximo nivel sin que el acuerdo esté amarrado.

Lumumba Di-Aping, el tenaz sudanés que ejerce de portavoz del Grupo 77 + China, ha denunciado que el Norte está tratando de sustituir el Protocolo de Kioto, el único real y vinculante en materia climática, por un acuerdo político con compromisos de reducción de gases invernadero muy por debajo de lo necesario. Además, África cree que la presidencia danesa y la UE están intentando marginarles de la negociación para ofrecerles en las últimas horas una propuesta cerrada, con un margen de financiación irrisorio y sin prestar atención a que, para muchos países del Sur, el objetivo de estabilizar el aumento de las temperaturas del Planeta en un máximo de 2°C no es suficiente. Desde la perspectiva del delta del Níger o África subsahariana todo lo que esté por encima de 1.5°C puede ser catastrófico, como aseveraba el sábado Rajendra K. Pachauri, el director del IPCC.

Coincidiendo con la protesta africana, empieza a hacerse espacio incluso en la cumbre oficial la idea de que la protección del clima constituye, sobre todo, una cuestión de justicia. En una concurrida rueda de prensa en el propio Bella Center, portavoces de la red mundial “Clima-Debt” hacían visible el apoyo de más de 50 estados (desde Bolivia, Bután, Malasia, Paraguay o Venezuela pasando por los 49 más empobrecidos y vulnerables, conocidos como el Grupo de los Países Menos Desarrollados). Según ellos, si el 70% de las emisiones letales para el clima acumuladas históricamente son producto del estilo de vida del Norte, este debe reconocer su deuda con el Sur, el hemisferio más poblado y que está sufriendo ya el mayor impacto de la catástrofe climática. El Norte tendría que pagar al Sur no sólo por la deuda acumulada en por crímenes contra el clima común sino también para poder adaptarse a lo que le cae encima sin haber contribuido a ello. El gobierno boliviano, por ejemplo, ha presentado un novedoso documento sobre el concepto de “deuda climática” y ha propuesto que sea incorporado como enmienda al Protocolo de Kioto. En palabras de su presidente, Evo Morales, se trataría de llegar a un acuerdo global sobre como conllevar el “buen vivir” sin fronteras.

La verdad es que el Sur y los movimientos sociales están abriendo una brecha en la feria de Copenhague. Tienen muy poco que perder y lo saben. El propio Di-Aping decía hoy que África no tiene nada que negociar porque no es responsable del problema. Y avisaba a negociadores neocoloniales que su continente (nada menos que 1.000 millones de personas) no tiene que hacer ninguna concesión para llegar a un acuerdo y que sus únicos objetivos aquí son: conseguir los mejores apoyos para que sus sociedades puedan adaptarse a la catástrofe climática en marcha y asegurarse que el Norte cumpla con su deuda y reduzca de verdad sus letales emisiones. En los próximos días, sabremos si quedan líderes en mayúsculas capaces de proteger nuestro clima común. Es tiempo de hechos, no palabras.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Publicado por a las 10:38