Feb 202008
 

Aquesta selecció de pel·lícules i fitxes didàctiques sobre /Els desordres del subdesenvolupament http://www.edualter.org/material/cinemad2/indexcat.htm/ (Ernest Cañada / Edualter) constitueix la segona part d’una col·lecció de materials dedicats a la temàtica del desenvolupament. En aquest bloc, es pretén facilitar l’ús pedagògic d’una sèrie de films de ficció per informar, reflexionar i debatre sobre les manifestacions del que s’ha convingut en anomenar subdesenvolupament.

Els materials es poden consultar a l’adreça: http://www.edualter.org/material/cinemad2/indexcat.htm

 Posted by at 5:02 pm