Feb 032009
 

Els propers mesos de març i abril tindrà lloc la segona edició del curs “Recursos per a la prevenció dels usos irresponsables de les TIC en els centres educatius” organitzat per l’ICE de la Universitat Politécnica de Catalunya i en el que Pangea participa activament.

Podeu veure més informació sobre aquest curs en aquesta web:

https://gcice.upc.es/gcice_2005/fitxa_cursos.asp?id=52023&np=1


Los próximos meses de marzo y abril tendrá lugar la segunda edición del curso “Recursos para la prevención de los usos irresponsables de las TIC en los centros educativos” organizado por el ICE de la Universidad Politécnica de Cataluña y en el que Pangea participa activamente.

Podéis ver más información de este curso en esta web:

https://gcice.upc.es/gcice_2005/fitxa_cursos.asp?id=52023&np=1

 Posted by at 10:32 pm