set. 102009
 

Benvolgudes amigues i amics:

Us informem que avui, dimecres dia 9 de setembre del 2009 (09/09/09), hem estrenat el nou lloc web dedicat a la vida i obra del filòsof de la història Alexandre Deulofeu Torres (1903-1978) a l’adreça http://deulofeu.org


Alexandre Deulofeu va estudiar química i farmàcia, i fou gran amic de Salvador Dalí.
Fou escollit regidor republicà de Figueres i esdevingué alcalde accidental durant els inicis de la Guerra Civil del 1936-1939, on es dedicà a evitar enfrontaments, saqueigs i persecucions.

Va romandre com a sanitari al front i posteriorment va passar a l’exili, on va començar a dissenyar una teoria cíclica dels imperis i de les civilitzacions, que el seu amic Francesc Pujols batejà com «La Matemàtica de la Història».

Aquesta teoria li va permetre vaticinar, a la fi de la Segona Guerra Mundial, que en deu anys l’Alemanya vençuda es posaria al capdavant d’Europa, mentre que els imperis francès i anglès entrarien en decadència. Posteriorment, als anys cinquanta va anunciar que, pels vols de l’any 2000, la Unió Soviètica s’esfonsaria, alhora que les dues Alemanyes es reunificarien.

Obsedit pels bressols de les civilitzacions, durant l’exili i posteriorment, també va verificar les dates de consagració de les diferents esglésies i runes romàniques fins afirmar que l’art romànic va iniciar-se entre les contrades de l’Empordà i el Rosselló, corresponent aquest art al que ell anomena el inici del segon cicle de la civilització europea occidental.

La més gran preocupació d’Alexandre Deulofeu era assolir la pau mundial, abans amenaçada per la Guerra Freda i posteriorment per altres conflictes. Tenint en compte les seves prediccions va prendre contacte amb un militar veneçolà de l’OTAN per tal de difondre les seves teories en aquest organisme, tot convencent del fet que la Unió Soviètica cauria sense lluita. Aquest mateix militar veneçolà va difondre llavors la teoria deulofeuniana a l’Escola de Guerra de l’OTAN de París. Deulofeu afirmà que el coneixement mundial de la seva teoria era necessari per tal d’aconseguir que les anades i vingudes de les civilitzacions i dels imperis, fins ara violentes, esdevinguessin pacífiques, i que la Humanitat podia trencar així el determinisme aparent d’aquesta teoria. Alhora era un gran reivindicador de les confederacions europea i mundial, com a culminació del projecte polític planetari.

Cap a la fi de la seva vida, va prendre contacte amb l’intel·lectual argentí Abelardo Gabancho, que va convidar Deulofeu a l’Argentina, on impartí conferències amb gran èxit de públic. De tornada a Catalunya, Alexandre Deulofeu morí el desembre del 1978, sense haver obtingut el reconeixement que l’acadèmia li va negar.

Aquest nou lloc web està diponible en dotze idiomes. Preten alhora facilitar l’estudi de la teoria cíclica de Deulofeu i donar a conéixer els seus ideals.

Equip Matemàtica de la Història.

Apreciadas amigas y amigos:

Os informamos que hoy, miércoles día 9 de septiembre del 2009 (09/09/09), hemos estrenado el nuevo sitio web dedicado a la vida y obra del filósofo de la historia Alexandre Deulofeu Torres (1903-1978) en la dirección http://deulofeu.org

Alexandre Deulofeu estudió química y farmacia, y fue gran amigo de Salvador Dalí.
Fue escogido regidor republicano de Figueres y se convirtió en alcalde accidental durante los inicios de la Guerra Civil del 1936-1939, desde donde se dedicó a evitar enfrentamientos, saqueos y persecuciones.

Estuvo como sanitario en el frente y posteriormente pasó al exilio, donde comenzó a diseñar una teoria cíclica de los imperios y de las civilizaciones, que su amigo Francesc Pujols bautizó como «La Matemática de la Historia».

Esta teoria le permitió vaticinar, durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en diez años la Alemania vencida se pondría al frente de Europa, mientras que los imperios francés e inglés entrarían en decadencia. Posteriormente, en los años cincuenta anunció que, alrededor del año 2000, la Unión Soviética se hundiría, a la vez que las dos Alemanias se reunificarían.

Obsesionado por los orígenes de las civilizaciones, durante el exilio y posteriormente, también verificó las fechas de consagración de las diferentes iglesias y ruinas románicas hasta afirmar que el arte románico se inició entre las tierras del Empordà y el Rosselló, correspondiendo este arte al que él llama el inicio del segundo ciclo de la civilización europea occidental.

La más grande preocupación de Alexandre Deulofeu era alcanzar la paz mundial, antes amenazada por la Guerra Fría y posteriormente por otros conflictos. Teniendo en cuenta sus predicciones tomó contacto con un militar venezolano de la OTAN con tal de difundir sus teorías en este organismo, convenciendo del hecho que la Unión Soviética caería sin lucha. Este mismo militar venezolano difundió entonces la teoría deulofeuniana en la Escuela de Guerra de la OTAN de París. Deulofeu afirmó que el conocimiento mundial de su teoría era necesario con tal de conseguir que las idas y venidas de las civilizaciones y de los imperios, hasta ahora violentos, se conviertan en pacíficos, y que la Humanidad podía romper así el determinismo aparente de esta teoría. A la vez era un gran reivindicador de las confederaciones europea y mundial, como culminación del proyecto político planetario.

Hacia el fin de su vida, tomó contacto con el intelectual argentino Abelardo Gabancho, que invitó a Deulofeu a la Argentina, donde impartió conferencias con gran éxito de público. De regreso a Catalunya, Alexandre Deulofeu murió en diciembre del 1978, sin haber obtenido el reconocimiento que la academia le negó.

Este nuevo sitio web está diponible en doce idiomas. Pretende a la vez facilitar el estudio de la teoría cíclica de Deulofeu y dar a conocer sus ideales.

Equipo Matemática de la Historia.
 Posted by at 10:58 am