leandro

gen. 202009
 

A la wiki de Pangea es pot consultar una versió en català de l’informe sobre Espanya que es va elaborar pel “Informe global sobre la societat de la informació 2008”.
En la wiki de Pangea se puede consultar una versión en castellano del informe sobre España que se elaboró para el “Informe global sobre la sociedad de la información 2008”.