des. 232008
 

Per tercer any APC ha duut a terme la campanya “Take Back the Tech”  per recuperar les TIC per acabar amb la violència ver les dones.

http://www.takebackthetech.net/frontpage

—————

Por tercer año la APC ha llevado a cabo la campaña “Take Back the Tech” para recuperar las TIC para acabar con la violencia contra las mujeres.

http://www.takebackthetech.net/frontpage

 Posted by at 3:18 pm