nov. 092009
 

ESBORRANY (10.10.09)
“Estàndards de Privacitat Globals per a un Món Global”
La Declaració de Madrid de la Societat Civil
Novembre de 2009

Afirmem que la privacitat és un dret humà fonamental establert en la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional en Drets Civils i Polítics, i en altres instruments dels drets humans així com en les constitucions nacionals;

Recordem als països membres de la UE les seves obligacions de reforçar les disposicions de la Directiva de Protecció de Dades de 1995 i de la Directiva de Comunicacions Electròniques de 2002;

Recordem als altres països membres de l’OCDE les seves obligacions de protegir el conjunt de principis establerts en les Directrius de Privacitat de 1980 de l’OCDE;

Recordem a tots els països les seves obligacions de protegir els drets civils dels seus ciutadans i residents sota les disposicions de les seves pròpies constitucions nacionals i lleis així com dels instruments dels drets humans que han ratificat;

Preveiem que l’entrada en vigor d’aquestes disposicions doni una força Constitucional més gran als drets a la protecció de la privacitat i
de les dades a la Unió Europea;

Fem notar amb alarma la dramàtica expansió de la vigilància de dades de forma reservada i inexplicable per part dels ens públics I dels sectors privats, així com la col·laboració creixent entre governs i venedors de tecnologia de vigilància per establir noves formes de control social;

Fem notar que les noves estratègies per controlar el copyright i les investigacions sobre els continguts il·legals suposen amenaces substancials a la privacitat de les comunicacions, a la llibertat intel·lectual, i al procés previst per la llei;

Fem notar que la consolidació creixent de serveis basats en Internet i el fet que algunes empreses estiguin adquirint actualment quantitats vastes de dades personals sense un control independent

Avisem que les lleis sobre privacitat I les institucions que vetllen per ella, han fallat a l’hora de tenir cura, en tota la seva extensió, de les noves pràctiques de vigilància , incloent-hi les cerques per conducta, les bases de dades de ADN i altres identificadors biomètrics, la fusió de bases de dades entre el sector públic I el sector privat, i els riscs particulars per grups vulnerables, incloent-hi nens, migrants, i minories;

Avisem que el fracàs de protegir la privacitat posa en risc les llibertats associades, incloent-hi la llibertat d’expressió, la llibertat d’assemblea, la llibertat d’accedir a la informació, la no-discriminació, i en el fons l’estabilitat de les democràcies constitucionals

La Societat Civil pren l’ocasió de la 31a reunió anual de la Conferència Internacional de Comissaris de Protecció de dades i de la Privacitat a Madrid per:

1. Reafirmar el seu suport a un marc global de Pràctiques d’Informació Justes que posi obligacions a aquells que recullen i
processen informació personal i que doni drets a aquells la informació dels quals es recull

2. Reafirmar el seu suport a les autoritats de protecció de dades independents que facin determinacions, en el context d’un marc
legal, de forma transparent i sense avantatge comercial o influència política

3. Reafirmar el seu suport a les tècniques que realcin la privacitat genuïna i que minimitzen o eliminen la recollida d’informació
personal identificable per a Avaluacions d’Impacte de la Privacitat significatives que exigeixen conformitat amb els
estàndards de privacitat

4. Urgir als països que no han ratificat la Convenció 108 del Consell d’Europa i el Protocol de 2001 a fer-ho el més ràpidament possible

5. Urgir als països que no han establert encara un marc complet per a la protecció de la privacitat i una autoritat de protecció de
dades independent de fer-ho tant ràpidament com sigui possible

6. Urgir a aquells països que han establert marcs legals per a la protecció de la privacitat a assegurar l’aplicació eficaç, així com
reforçar-la i a cooperar a nivell internacional i regional
7. Urgir als països a assegurar que els individus siguin avisats immediatament quan es revela impròpiament la seva informació
personal o s’utilitza d’una manera incoherent o per finalitats diferents de les que es van especificar per a la seva recollida

8. Recomanem una completa recerca sobre l’adequació de les tècniques que emprades per identificar o per fer anònimes les
dades per tal de determinar si aquestes tècniques salvaguarden, a la pràctica, la la privacitat i l’anonimat.

9. Fem una crida per una moratòria sobre el desenvolupament i aplicació de sistemes nous de vigilància massiva, incloent-hi el
reconeixement facial, la imatge de cos sencer, els identificadors biomètrics, i els marcadors RFID, subjecte a una avaluació
completa i transparent per part de les autoritats independents

10.        Fem una crida per a l’establiment d’un marc internacional nou per a la protecció de la privacitat que es basa en la norma
jurídica, en el respecte pels drets humans fonamentals, i que dona suport a les institucions democràtiques

3 Novembre 2009
Madrid, Espanya

SIGNANTS ( a 10 d’Octubre 2009)
ORGANITZACIONS
·    Asociación de Internautas (Spain)
·    Ageia Densi (Argentina)
·    Bytes For All (Pakistan)
·    Center for Digital Democracy (US)
·    Electronic Frontier Foundation (US/International)
·    Electronic Privacy Information Center (US/International)
·    Instituto Iberoamericano de Investigacion para la Sociedad de la
Informacion
·    IP Justice
·    Instituto NUPEF (Brasil)
·    NACPEC (Mexico)
·    Pakistan ICT Policy Monitors Network
·    Privacy International (UK/International)
·    Primera Palabra (Guatemala)
·    Telecommunities Canada (Canada)

EXPERTS
Prof. Yves Poullet

The Public Voice:
Estándares Globales sobre Privacidad en un Mundo Globalizado

http://thepublicvoice.org/events/madrid09/es.html

 Posted by at 2:24 pm