Dec 182009
 

APCNOTICIAS – 17 DE DICIEMBRE DE 2009 – AñO X – EDICIóN NúMERO 113
============================================================

Se acerca el final de 2009 y esta es la última edición de APCNoticias.
Estaremos de vuelta en la segunda mitad de enero; APC cierra su oficina virtual
del 23 de diciembre al 3 de enero. Les deseamos felices fiestas dondequiera que
estén.

Continua llegint »

 Posted by at 2:17 pm
Dec 182009
 

Crònica 9: Hores americanes mentre el món conté l’alè

Copenhaguen, 18 de desembre de 2009

Ha arribat la neu a Copenhaguen per primer cop aquest hivern. Tal vegada sigui una metàfora de les gèlides perspectives d’acord que destil.la un Bella Center higienitzat, sense ONG i amb zones prohibides a la premsa. Hi ha qui comença a parlar de “Xinamèrica” i del G2 contra el G190, fent referència a l’eix de bloqueig que, en perfecta, disharmonia, condueixen els Estats Units i Xina, responsables del 40% de les emissions globals.

En realitat, hem viscut avui el “dia de les Amèriques” a Copenhaguen. Tot el món cerca signes d’esperança i, certament, la mirada està posada en els senyals que vénen del continent americà. Inevitablement, el primer fil ens porta a Obama. Malgrat la patètica posició que mantenen encara avui els Estats Units, prometent com a màxim una reducció del 3% de les seves emissions per a 2020 i donant el seu vist-i-plau a “participar” en un fons de, amb prou feines, 100 miliards de dòlars per al Sud al final de la dècada que ve, la reserva d’esperança lligada al nou hoste de la Casa Blanca segueix intacta. Té alguna cosa mística i George Monbiot, un dels grans en el moviment altermundista, li regala a The Guardian el discurs que tots voldríem escoltar demà. Comparant la tasca urgent a fer a la de l’economia de guerra que van haver d’improvisar els Estats Units el 1941, Monbiot suggereix que Obama digui: “No em faig il.lusions sobre l’oposició amb que xocaran aquestes propostes. Serà la batalla política de la meva vida. Però sé que val la pena. Si fracasso, les generacions futures no m’oblidaran mai, ni a mi ni a cap d’aquesta Cimera per haver estat incapaços de superar el repte més important de la nostra època. És la batalla que devem als nostres fills. És hora de fer no el que toca sinó el que cal”. Potser no tingui l’oportunitat de pronunciar-les perquè corren rumors que, si la cosa no dona un gir radical en poques hores, el president nord-americà preferirà no venir a Copenhaguen.

Però Amèrica és molt més que els Estats Units. Malgrat el baixíssim perfil a la Cimera d’una Centreamèrica i un Carib que seran la segona zona més vulnerable al canvi climàtic i a la desunió regional endèmica, val la pena fixar-se en dues propostes sud-americanes que pugen l’ànim. La primera és un experiment inèdit, a càrrec del govern de l’Equador. Es tracta de l’anomenat fideïcomís Yasuní.ITT. Gràcies a la iniciativa, l’enorme reserva de pous petrolífers d’aquest Parc Nacional romandrà sense explotar indefinidament. La retallada d’ingressos d’un Estat tan dependent de les seves vendes petroleres com l’Equador serà compensat per governs del Nord, empreses sensibles a la justícia climàtica, filantrops i donacions individuals. Guanya la biodiversitat, els pobles indígenes s’asseguren un futur i deixen d’emetre’s a l’atmosfera més de 400 tones de C02 a l’any. Recolzat pel moviment ecologista internacional i estats com l’alemany, és un magnífic exemple d’iniciativa del Sud a favor d’un aire respirable, renunciant tant als REDD com al trànsit de carboni que tant promovem des del Nord.

La segona suposa l’assumpció per part d’alguns governs sud-americans com Bolívia de la idea del “deute climàtic”. En un memorable discurs, el president Evo Morales va parlar d’“indústries irracionals”, del canvi climàtic causat per un estil de vida capitalista letal per a la necessitat del bon viure de la humanitat, i va proposar quatre línies de treball en el marc de Nacions Unides, absolutament prometedores: els “països amb industrialització irracional” han de pagar i acabar amb l’“esclavitud de la Mare Terra”; cal tornar al Sud l’espai atmosfèric ocupat per les corporacions del Nord i jutjar en un Tribunal Penal Internacional als Estats que violin la protecció del clima comú; l’especulació financera a costa de l’aire respirable ha d’acabar i, per això, cal abolir els mercats del carboni; finalment, va demanar que el Nord aculli als migrants forçats pel canvi climàtic, perquè només vénen per sobreviure, no per explotar ni construir imperis com ve fent el Nord a Amèrica Llatina o a l’Àfrica des de fa més de 500 anys.

Naturalment, a un li agradaria que Pare Noel Obama ens aconseguís demà un tractat de Copenhaguen climàtica real, just i vinculant. Però, per als durs temps post-Copenhaguen, caldrà mimar iniciatives pioneres com Yasuní ITT i propostes de justícia climàtica com les del president Morales.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 9: Horas americanas mientras el mundo contiene el aliento

Copenhague, 18 de diciembre del 2009
Llegó la nieve a Copenhague por primera vez en este invierno. Tal vez sea una metáfora de las gélidas perspectivas de acuerdo que destila un Bella Center higienizado, sin ONG y con zonas prohibidas a la prensa. Hay quién empieza a hablar de “Chinamérica” y del G2 contra el G190, refiriéndose al eje de bloqueo que, en perfecta desarmonía, manejan Estados Unidos y China, responsables del 40% de las emisiones globales.

En realidad, vivimos hoy el “día de las Américas” en Copenhague. Todo el mundo busca signos de esperanza y, ciertamente, la mirada está puesta en las señales que vienen del continente americano. Inevitablemente, el primer hilo nos lleva a Obama. A pesar de la patética posición que mantienen aún hoy los Estados Unidos, prometiendo como máximo una reducción del 3% de sus emisiones para 2020 y dando su visto bueno a “participar” en un fondo de apenas 100 millardos de dólares para el Sur a finales de la década que viene, la reserva de esperanza ligada al nuevo inquilino de la Casa Blanca sigue intacta. Tiene algo místico y George Monbiot, uno de los grandes en el movimiento altermundista, le regala en The Guardian el discurso que todos quisiéramos escuchar mañana. Comparando la tarea urgente a hacer a la de la economía de guerra que tuvieron que improvisar los Estados Unidos en 1941, Monbiot sugiere que Obama diga: “No me hago ilusiones sobre la oposición con que chocarán estas propuestas. Será la batalla política de mi vida. Pero sé que vale la pena. Si fracaso, las generaciones futuras no me olvidarán nunca, ni a mí ni a ninguno en esta Cumbre por haber sido incapaces de superar el reto más importante de nuestra época. Es la batalla que debemos a nuestros hijos y a sus hijos. Es hora de hacer no lo que toca sino lo que es necesario”. Quizás no tenga oportunidad de pronunciarlas porque corren rumores que, si la cosa no da un giro radical en pocas horas, el presidente norteamericano preferirá no venir a Copenhague.

Pero América es bastante más que los Estados Unidos. A pesar del bajísimo perfil en la Cumbre de una Centroamérica y un Caribe que serán la segunda zona más vulnerable al cambio climático y a la desunión regional endémica, vale la pena fijarse en dos propuestas sudamericanas que suben el ánimo. La primera es un experimento inédito, a cargo del gobierno de Ecuador. Se trata del llamado fideicomiso Yasuní.ITT. Gracias a la iniciativa, la enorme reserva de pozos petrolíferos de este Parque Nacional permanecerá sin explotar indefinidamente. El recorte de ingresos de un estado tan dependiente de sus ventas petroleras como Ecuador será compensado por gobiernos del Norte, empresas sensibles a la justicia climática, filántropos y donaciones individuales. Gana la biodiversidad, los pueblos indígenas se aseguran un futuro y dejan de emitirse a la atmósfera más de 400 toneladas de C02 al año. Apoyado por el movimiento ecologista internacional y estados como el alemán, es un magnífico ejemplo de iniciativa del Sur a favor del aire respirable, renunciando tanto a los REDD como al tráfico de carbono que tanto promovemos desde el Norte.

La segunda supone la asunción por parte de algunos gobiernos sudamericanos como Bolivia de la idea de “deuda climática”. En un memorable discurso, el presidente Evo Morales habló de “industrias irracionales”, del cambio climático causado por un estilo de vida capitalista letal para la necesidad del buen vivir de la humanidad, y propuso cuatro líneas de trabajo en el marco de Naciones Unidas, absolutamente prometedoras: los “países con industrialización irracional” deben pagar y acabar con la “esclavitud de la Madre Tierra”; hay que devolver al Sur el espacio atmosférico ocupado por las corporaciones del Norte y juzgar en un Tribunal Penal Internacional a los estados que violen la protección del clima común; la especulación financiera a costa del aire respirable tiene que terminar y, por ello, hay que abolir los mercados del carbono; finalmente, pidió que el Norte acoja a los migrantes forzados por el cambio climático, ya que sólo vienen a sobrevivir, no a explotar ni construir imperios como viene haciendo el Norte en América Latina o en África desde hace mas de 500 años.

Naturalmente, a uno le gustaría que Papá Noel Obama nos consiguiera mañana un tratado de Copenhague climático real, justo y vinculante. Pero, para los duros tiempos posCopenhague, habrá que mimar iniciativas pioneras como Yasuní ITT y propuestas de justicia climática como las del presidente Morales.


www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:19 am
Dec 182009
 

Crònica 8: Sobra mitja humanitat? Un diluvi de refugiats climàtics a l’espera

Copenhaguen, 17 de desembre de 2009

A poc més de dues jornades per al seu tancament, avui la fira amenaça ruïna en mig del caos organitzatiu i les diferències de fons. És important no perdre de vista què ens depara el futur proper si no s’aconsegueix un acord vinculant, just i d’execució ràpida a Copenhaguen. Davant el cop de porta africà i els indicis de la revolta del Sud contra propostes d’acords irrellevants i vergonyosos, el propi Obama va trucar ahir a Meles Zenawi, president d’Etiòpia, i a Sheikh Hasina Wazed, primer ministre de Bangladesh per calmar-los.

Quina és la por que va prenent cos al Nord ric i contaminant però també a les megalòpolis industrials del Sud (a la Xina, l’Índia, Brasil o Mèxic)? Senzillament, que si no es fa alguna cosa rellevant ja, creix l’amenaça de noves guerres i crisi contra la majoria de la humanitat que s’està quedant sense terra, sense boscos, sense possibilitats de viure decentment a les seves llars. Naturalment, el “risc” migratori pot disparar-se, perquè emigrar és una de les primeres estratègies que ha usat la humanitat durant la història quan s’han modificat radicalment les condicions climàtiques. Fins i tot un dubtós acord global per a no superar un augment del 2°C de les temperatures mitjanes seria insuficient, perquè per a molts estats insulars caribenys, a l’Índic i al Pacífic tot el que estigui per sobre de 1.5°C pot ser catastròfic. Un cas paradigmàtic el constitueix el destí de TuvaluBangladesh o el Sahel, on podrien perdre les seves terres (per inundació o sequera) decenes de milions de persones. De fet, si no hi ha un canvi real en la nostra interacció amb el clima, la International Organization for Migration (IOM) preveu més de mil milions de refugiats climàtics per al 2050. que, amb 10.000 habitants, pot desaparèixer aviat completament. Malgrat la seva gravetat, aquests impactes empal•lideixen davant el cas de

És així com la catàstrofe climàtica torna a mostrar-se com una qüestió de justícia. Com deia avui Antonio Guterres, l’alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (UNHCR), cal distingir entre l’emigració com opció de vida, individual i per millorar les condicions de vida, i les noves migracions forçades. En aquest sentit, l’exprimer ministre portuguès ha advertit de la disparitat creixent entre l’augment de la migració forçada de desenes de milions de persones cap al Nord i les polítiques de seguretat cada vegada més xenòfobes de la Unió Europea. Per a ell, la UE, el continent amb menys fecunditat, necessita més immigrants per sobreviure com potència econòmica i, a més, és un deure humanitari facilitar legalment la migració dels refugiats climàtics cap a Europa. L’alternativa és l’apartheid planetari contra la part més vulnerable del Sud.

A dia d’avui, res d’això sembla inquietar gens ni mica a actors com els EUA, la UE o la pròpia Xina. John Kerry, senador demòcrata i responsable legislatiu per a canvi climàtic d’Obama, ha donat avui una esperpèntica roda de premsa en clau de política interna i ha demanat al món que comprengués les complexitats del sistema de representació dels EUA. A més, ha apostat per reduir la contribució pública del seu país al Sud en benefici de crèdits del Banc Mundial i del FMI i ha deixat caure que una mica més d’energia nuclear ajudaria a protegir el clima. Ni una paraula sobre la vulnerabilitat del Sud ni la marea de refugiats que es veu venir. Mereixeria figurar en l’orquestra del Titànic, aquella que va seguir tocant mentre el colós s’enfonsava. Com deien els manifestants de dissabte, “hem de canviar de polítics, no de clima”.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 8: ¿Sobra media humanidad? Un diluvio de refugiados climáticos a la espera

Copenhague, 17 de diciembre del 2009


A poco más de dos jornadas del cierre, hoy la feria amenaza ruina en medio del caos organizativo y las diferencias de fondo. Es importante no perder vista qué nos depara el próximo futuro si no se consigue un acuerdo vinculante, justo y de ejecución rápida en Copenhague. Ante el portazo africano y el asomo de la revuelta del Sur contra propuestas de acuerdos irrelevantes y vergonzosos, el propio Obama llamó ayer a Meles Zenawi, presidente de Etiopía, y a Sheikh Hasina Wazed, primer ministro de Bangladesh para calmarlos.

¿Cuál es el miedo que va tomando cuerpo en el Norte rico y contaminante pero también en las megalópolis industriales del Sur (en China, India, Brasil o México)? Sencillamente, que si no se hace algo relevante ya, crece la amenaza de nuevas guerras y crisis contra la mayoría de la humanidad que se está quedando sin tierra, sin bosques, sin posibilidades de vivir decentemente en sus hogares. Naturalmente, el “riesgo” migratorio puede dispararse, por cuanto emigrar es una de las primeras estrategias que ha usado la humanidad durante la historia cuando se han modificado radicalmente las condiciones climáticas. Incluso un dudoso acuerdo global para no superar un aumento del 2°C de las temperaturas medias sería insuficiente, ya que para muchos estados insulares caribeños, en el Índico y en el Pacífico todo lo que esté por encima de 1.5°C puede ser catastrófico. Un caso paradigmático lo constituye el destino de Tuvalu, que, con 10.000 habitantes, puede desaparecer pronto completamente. A pesar de su gravedad, estos impactos palidecen ante el caso de Bangladesh o el Sahel, donde podrían perder sus tierras (por inundación o sequia) decenas de millones de personas. De hecho, si no hay un cambio real en nuestra interacción con el clima, la International Organization for Migration (IOM) prevé más de mil millones de refugiados climáticos para 2050.

Es así como la catástrofe climática vuelve a mostrarse como una cuestión de justicia. Como decía hoy Antonio Guterres, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), hay que distinguir entre la emigración como opción de vida, individual y para mejorar las condiciones de vida, y las nuevas migraciones forzadas. En este sentido, el exprimer ministro portugués ha advertido de la disparidad creciente entre el aumento de la migración forzada de decenas de millones de personas hacia el Norte y las políticas de seguridad cada vez más xenófobas de la Unión Europea. Para él, la UE, el continente con menos fecundidad, necesita más inmigrantes para sobrevivir como potencia económica y, además, es un deber humanitario facilitar legalmente la migración de los refugiados climáticos hacia Europa. La alternativa es el apartheid planetario contra la parte más vulnerable del Sur.

A día de hoy, nada de esto parece inquietar lo más mínimo a actores como los EUA, la UE o la propia China. John Kerry, senador demócrata y responsable legislativo para cambio climático de Obama, ha dado hoy una esperpéntica rueda de prensa en clave de política interna y ha pedido al mundo que comprendiera las complejidades del sistema de representación de los EUA. Además, ha apostado por reducir la contribución pública de su país al Sur en beneficio de créditos del Banco Mundial y del FMI y ha dejado caer que un poco más de energía nuclear ayudaría a proteger el clima. Ni una palabra sobre la vulnerabilidad del Sur ni la marea de refugiados que se ve venir. Merecería figurar en la orquesta del Titánic, aquella que siguió tocando mientras el coloso se hundía. Como decían los manifestantes del sábado, “tenemos que cambiar de políticos, no de clima”.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:17 am
Dec 182009
 

Crònica 7: Maquillar o reduir carboni?

Copenhaguen, 16 de desembre de 2009

Hem entrat ja als dies decisius i sense acords clau a la vista. El principal té a veure amb la reducció d’emissions per a 2020 i 2050. El temps corre en contra. Encara que sigui invisible, una tona de CO2 roman a l’atmosfera més d’un segle. Si paréssim ara mateix totes les emissions, el seu efecte seguiria afectant decisivament l’equilibri climàtic durant molt de temps. Des de Kyoto, les emissions globals han augmentat prop d’un 40% en comptes de reduir-se i hem superat el punt crític, segur, de concentració d’emissions letals a l’atmosfera.

Deia ahir Larry Lohmann, el millor expert independent en l’economia del canvi climàtic, que els més grans crims ambientals han estat comesos sota el règim de Kyoto a través dels anomenats “mercats del carboni”. Encara que, en un principi, va néixer com una idea d’ambientalistes dels EEUU aviat va atraure l’atenció d’espavilats. Gràcies a això, avui mouen més de 20 miliards de dòlars l’any. Mitjançant el comerç de quotes de contaminació i la utilització dels boscos i el sòl del Sud com a abocadors de carboni, aquest lucratiu negoci no està directament a les mans de les grans corporacions contaminants sinó de la mateixa superclasse financera (la de Goldman Sachs & Co) que ha portat al crack econòmic present, ja que és un mercat emergent que aviat pot constituir el primer mercat financer del món. El Banc Mundial, a través dels Fons d’Inversió Climàtica, fa la feina bruta d’obrir camí a aquests mercats i dictar les condicions perquè els estats del Sud competeixin per posar-se a tir de les inversions que poden oferir-se. Els “millors” preus s’obtenen allà, on ja estan en marxa 5.500 projectes basats en “Mecanismes de Desenvolupament Net”, com, per exemple, eliminar un bosc tropical per a plantar un nou alòcton que permeti seguir justificar la continuació de la contaminació a altres zones del Planeta. El resultat és, en paraules de Souparna Lahiri, coordinador del National Forum of Forest People & Forest Workers d’India, simplement criminal: expropiació de terres, desterrament de comunitats camperoles a l’extraradi urbà, fins i tot allà on el projecte consisteix a implantar energia neta com l’eòlica, l’electricitat no arriba als veïns,…

Copenhaguen pot donar un impuls formidable a aquest maquillatge de carboni, que encoratja l’especulació financera sense reduir les emissions. El Banc Mundial mateix fa fabulosos càlculs de negoci: el cost d’adaptació al canvi climàtic entre 2010 i 2050 per a no sobrepassar un augment de 2°C seria entre 75 i 100 miliards de dòlars anuals. I assenyala que les dues grans àrees d’operació serien el corredor Sud-est asiàtic-Pacífic i Amèrica Llatina i El Carib.

¿Qué proposa des de Klimaforum el prestigiós Durban Group for Climate Justice? Bàsicament, dos objectius: prohibir el trànsit de carboni, el mercadeig de l’atmosfera com a bé comú de la humanitat i del Planeta, i sostreure al Banc Mundial l’assignació dels fons d’inversió climàtica a favor de les Nacions Unides. Aquesta nova arquitectura de la protecció climàtica permetria eliminar l’especulació financera i obriria la porta a la descentralització i la participació dels pobles del Sud en la urgent tasca de protegir el clima. I, com afirma Janet Redman, del Institute for Policy Studies, passaríem d’un escenari d’“ajuda” caritativa del Nord a un de “reparacions”, de pagar el deute climàtic amb el Sud, des d’un nou equilibri de forces realment cooperatives. Són missatges que demà intentarà fer arribar pacíficament i en el propi recinte de Bella Center la manifestació per la justícia climàtica. Esperem que siguin rebuts pels Grans Líders del món en comptes de la prepotent policia danesa.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 7: ¿Maquillar o reducir carbono?

Copenhague, 16 de diciembre del 2009

Hemos entrado en los días decisivos y sin acuerdos clave a la vista. El principal tiene que ver con la reducción de emisiones para 2020 y 2050. El tiempo corre en contra. Aunque sea invisible, una tonelada de CO2 permanece en la atmósfera más de un siglo. Si paráramos ahora mismo todas las emisiones, su efecto seguiría afectando decisivamente el equilibrio climático durante mucho tiempo. Desde Kioto, las emisiones globales han aumentado cerca de un 40% en lugar de reducirse y hemos superado el punto crítico, seguro, de concentración de emisiones letales en la atmosfera.

Decía ayer Larry Lohmann, el mejor experto independiente en la economía del cambio climático, que los mayores crímenes ambientales han sido cometidos bajo el régimen de Kioto a través de los llamados “mercados del carbono”. Aunque fue, en principio, una idea de ambientalistas estadounidenses, pronto atrajo la atención de espabilados especuladores. Gracias a ello, hoy mueven más de 20 millardos de dólares al año. Mediante el comercio de cuotas de contaminación y la utilización de los bosques y el suelo del Sur como sumideros de carbono, este lucrativo negocio no está directamente en manos de las grandes corporaciones contaminantes sino de la misma superclase financiera (la de Goldman Sachs & Co) que ha llevado al crack económico presente, ya que es un mercado emergente que pronto puede constituir el primer mercado financiero del mundo. El Banco Mundial, a través de los Fondos de Inversión Climática, hace el trabajo sucio de abrir camino a estos mercados y dictar las condiciones para que los estados del Sur compitan por ponerse a tiro de las inversiones que pueden ofrecerse. Los “mejores” precios se obtienen allí, donde ya están en marcha 5.500 proyectos basados en “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, como, por ejemplo, eliminar un bosque tropical para plantar uno nuevo alóctono que permita seguir justificar la continuación de la contaminación en otras zonas del Planeta. El resultado es, en palabras de Souparna Lahiri, coordinador del National Forum of Forest People & Forest Workers de India, simplemente criminal: expropiación de tierras, destierro de comunidades campesinas al extrarradio urbano, incluso allí donde el proyecto consiste en implantar energía limpia como la eólica, la electricidad no llega a los vecinos,…

Copenhague puede dar un impulso formidable a este maquillaje de carbono, que alienta la especulación financiera sin reducir las emisiones. El Banco Mundial mismo hace fabulosos cálculos de negocio: el coste de adaptación al cambio climático entre 2010 y 2050 para no sobrepasar un aumento de 2°C sería entre 75 y 100 millardos de dólares anuales. Y señala las dos grandes áreas de operación serían el corredor Sureste asiático-Pacífico y América Latina y el Caribe.

¿Qué propone desde Klimaforum el prestigioso Durban Group for Climate Justice? Básicamente, dos objetivos: prohibir el tráfico de carbono, el mercadeo de la atmósfera como bien común de la humanidad y del Planeta, y sustraer al Banco Mundial la asignación de los fondos de inversión climática a favor de las Naciones Unidas. Esta nueva arquitectura de la protección climática permitiría eliminar la especulación financiera y abriría la puerta a la descentralización y la participación de los pueblos del Sur en la urgente tarea de proteger el clima. Y, como afirma Janet Redman, del Institute for Policy Studies, pasaríamos de un escenario de “ayuda” caritativa del Norte a uno de “reparaciones”, de pagar la deuda climática con el Sur, desde un nuevo equilibrio de fuerzas realmente cooperativo. Son mensajes que mañana intentará hacer llegar pacíficamente y en el propio recinto del Bella Center la manifestación por la justicia climática. Esperemos que sean recibidos por los Grandes Líderes del mundo en lugar de la prepotente policía danesa.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:14 am